Đọc truyện Online - Ảnh truyện ĐƯA MAMI VỀ NHÀ - truyennho.com

ĐƯA MAMI VỀ NHÀ

Tác giả truyện ĐƯA MAMI VỀ NHÀ

TRUYENNHO

'Tại sao 5 năm trước rơi vào tay hắn, 5 năm sau cũng là hắn vậy?!'
Bạch Sơ Hiểu tức giận, nhấc cổ áo của Giang Thừa Dục,
'Anh hại tôi đau khổ nhiều năm như vậy, định đền bù như thế nào?'
Giang Thừa Dục cười tà mị, trở tay ôm cô: 'Hai baby này thêm một đời yên vui có được không?'

Danh sách chương truyện Đưa mami về nhà