Đọc truyện Online - Ảnh truyện TIỂU TỬ TU TIÊN - truyennho.com

DOWNLOAD TIỂU TỬ TU TIÊN
EBOOK PRC PDF EPUB AZW3

TIỂU TỬ TU TIÊN

Tác giả truyện TIỂU TỬ TU TIÊN

THÁI NGHI

- Beep, bắt đầu thu thập năng lượng, hệ thống đang khởi động.
- Beep, linh hồn được dung hợp thành công. Xin mời đặt tên cho hệ thống.
- Beep, đã đặt tên cho hệ thống thành công. Tên hiển thị là "Khò Khò".
- Beep, vui lòng chọn ngoại hình giao tiếp cho hệ thống.
- Beep, sắp hết thời gian, hệ thống sẽ chọn ngẫu nhiên sau 10 giây.
- Beep, thời gian đã hết, hệ thống chọn ngoại hình giao tiếp ngẫu nhiên: "con tắc kè"
Một con người và một hệ thống dâm đãng bắt đầu khuynh đảo đại lục.

Danh sách chương truyện Tiểu tử tu tiên