Đọc truyện Online - Ảnh truyện XIN DÂNG CÁ MUỐI CHO SƯ TỔ - truyennho.com

DOWNLOAD XIN DÂNG CÁ MUỐI CHO SƯ TỔ
EBOOK PRC PDF EPUB AZW3

XIN DÂNG CÁ MUỐI CHO SƯ TỔ

Tác giả truyện XIN DÂNG CÁ MUỐI CHO SƯ TỔ

PHÙ HOA

Editor: Quy Linh Cao
Số chương: chưa rõ
Tiến độ edit: 2c/1 tuần​
Liêu Đình Nhạn - Một đệ tử nhập môn không có thiên phú, không có tài năng gì đặc biệt, thế mà lại có thể chế trụ được sư tổ đại ma đầu của Canh Thần Tiên phủ. Mọi người bàn tán, bát quái, ngạc nhiên, tò mò...
Xin hỏi Liêu sư muội, bí quyết của ngươi là gì?
Liêu Đình Nhạn:... Nhờ vào bản năng của cá muối* chăng?
*Cá muối - 咸鱼: những người lười nhác, không ước mơ, không lý tưởng.

Danh sách chương truyện Xin dâng cá muối cho sư tổ