Đọc truyện Online - Ảnh truyện TỔNG GIÁM ĐỐC LÀ SÓI - truyennho.com

DOWNLOAD TỔNG GIÁM ĐỐC LÀ SÓI
EBOOK PRC PDF EPUB AZW3

TỔNG GIÁM ĐỐC LÀ SÓI

Tác giả truyện TỔNG GIÁM ĐỐC LÀ SÓI

TRƯƠNG HUỆ

Nếu trên thế giới có vô vàn người này, có thể gặp được một người hợp phách, hiểu được tiếng lòng của mình, và có thể vui vẻ đàm luận cùng nhau, đó thật sự là một cái duyên đáng quý.
Nhưng, nếu đó không phải "người", mà là "sói" thì sao?!!!

Danh sách chương truyện Tổng giám đốc là sói