Đọc truyện Online - Ảnh truyện HÀNH TRÌNH TRUY THÊ CỦA LỤC THIẾU: CÔ VỢ TÀN NHẪN MAU CHỊU THUA - truyennho.com

DOWNLOAD HÀNH TRÌNH TRUY THÊ CỦA LỤC THIẾU: CÔ VỢ TÀN NHẪN MAU CHỊU THUA
EBOOK PRC PDF EPUB AZW3

HÀNH TRÌNH TRUY THÊ CỦA LỤC THIẾU: CÔ VỢ TÀN NHẪN MAU CHỊU THUA

Tác giả truyện HÀNH TRÌNH TRUY THÊ CỦA LỤC THIẾU: CÔ VỢ TÀN NHẪN MAU CHỊU THUA

CHANHH NEKK

Năm năm trước, cô mang trong mình giọt máu của hắn, thế nhưng khi hắn biết chuyện lại nhẫn tâm cùng người phụ nữ hắn yêu hãm hại cô cùng cái thai.
Năm năm sau cô trở về, trở thành một con rắn độc, cô biến mình thành đối tác của hắn, trả thủ tất cả những gì hắn và người đàn bà đó đã gây ra cho cô.

Danh sách chương truyện Hành trình truy thê của lục thiếu: cô vợ tàn nhẫn mau chịu thua