Đọc truyện Online - Ảnh truyện GẶP ANH GIỮA MUÔN VÀN HOA LỆ - truyennho.com

DOWNLOAD GẶP ANH GIỮA MUÔN VÀN HOA LỆ
EBOOK PRC PDF EPUB AZW3

GẶP ANH GIỮA MUÔN VÀN HOA LỆ

Tác giả truyện GẶP ANH GIỮA MUÔN VÀN HOA LỆ

SUMMER

Thể loại: Đô thị, ngôn tình, sủng.
Nhân vật chính: Nhất Dao, Dụ Dân.
Một câu chuyện ngọt ngào giữa chốn đô thành hoa và nắng, em gặp anh và mọi thứ cứ tự nhiên diễn ra như thế...
Giữa muôn vàn hoa lệ, gió gặp nắng.
Giữa muôn vàn hoa lệ, nắng gặp hoa.
Giữa muôn vàn hoa lệ, hoa gặp người. 
Giữa muôn vàn hoa lệ, em gặp anh. 
SUMMER
28/01/2020

Danh sách chương truyện Gặp anh giữa muôn vàn hoa lệ