Đọc truyện Online - Ảnh truyện ANH ẤY THẢ SIÊU NHIỀU THÍNH - truyennho.com

DOWNLOAD ANH ẤY THẢ SIÊU NHIỀU THÍNH
EBOOK PRC PDF EPUB AZW3

ANH ẤY THẢ SIÊU NHIỀU THÍNH

Tác giả truyện ANH ẤY THẢ SIÊU NHIỀU THÍNH

THÂM HẢI DỮ NGUYỆT QUANG

Độ dài: 57 chương + 1 PN
Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, ngọt, sủng, HE.
CP chính: Hứa Trì x Tần Cần
Bác sĩ trưởng Hứa Trì hay nói rằng, răng khôn là cái thứ rất khó chịu, nhổ sớm thì được "giải thoát", nhổ trễ thì phải "thoả hiệp"
Vị bác sĩ này không ngờ, cuối cùng mình lại thua bởi một cái "răng khôn", vì nó mọc trong lòng, muốn nhổ cũng không được.
"Răng khôn" này tên là Tần Cần

Danh sách chương truyện Anh ấy thả siêu nhiều thính