Đọc truyện Online - Ảnh truyện VÕ ĐẠO NGÀN NĂM - truyennho.com

DOWNLOAD VÕ ĐẠO NGÀN NĂM
EBOOK PRC PDF EPUB AZW3

VÕ ĐẠO NGÀN NĂM

Tác giả truyện VÕ ĐẠO NGÀN NĂM

NGUYÊN THỦY THIÊN MA

Võ đạo thức tỉnh, tránh bá tinh hà.
Không sợ gian khổ mà cố gắng chỉ sợ không nhìn thấy hi vọng.
Mạnh Bạch xuyên đến 1000 năm sau, nhận được một cái hệ thống Chí Tôn võ lâm không tron vẹn, có thể nói đó chính là đồ vứt đi. Tuy nhiên ý chí của Mạnh Bạch cũng không hề mất đi, vẫn kiên định, cố gắng từng bước đi đến đích cuối cùng.
“Chỉ cần đi về phía trước, cho dù là đi chậm, cuối cùng vẫn có thể đến đích!”

Danh sách chương truyện Võ đạo ngàn năm