Đọc truyện Online - Ảnh truyện LƯỠNG QUẢNG HÀO KIỆT [THẦN CHÂU KỲ HIỆP] - truyennho.com

DOWNLOAD LƯỠNG QUẢNG HÀO KIỆT [THẦN CHÂU KỲ HIỆP]
EBOOK PRC PDF EPUB AZW3

LƯỠNG QUẢNG HÀO KIỆT [THẦN CHÂU KỲ HIỆP]

Tác giả truyện LƯỠNG QUẢNG HÀO KIỆT [THẦN CHÂU KỲ HIỆP]

ÔN THỤY AN

Người dịch: ngo_ngo
Biên tập: 有希長門
Tác phẩm Lưỡng Quảng Hào Kiệt được tác giả Ôn Thụy An sáng tác trong quãng thời gian từ năm 1977 cho đến năm 2005, nằm trong Thần Châu Kỳ Hiệp Hệ Liệt.
Về tác giả Ôn Thụy An có lẽ không cần phải nói nhiều, còn Thần Châu Kỳ Hiệp Hệ Liệt bao gồm 9 tác phẩm chính là
1. Kiếm Khí Trường Giang
2. Dược Mã Hoàng Hà
3. Lưỡng Quảng Hào Kiệt
4. Giang Sơn Như Họa
5. Anh Hùng Hảo Hán
6. Sấm Đãng Giang Hồ
7. Thần Châu Vô Địch
8. Tịch Mịch Cao Thủ
9. Thiên Hạ Hữu Tuyết
Ngoài ra còn một số ngoại truyện khác.

Danh sách chương truyện Lưỡng quảng hào kiệt [thần châu kỳ hiệp]