Đọc truyện Online - Ảnh truyện KIẾM KHÍ TRƯỜNG GIANG [THẦN CHÂU KỲ HIỆP] - truyennho.com

DOWNLOAD KIẾM KHÍ TRƯỜNG GIANG [THẦN CHÂU KỲ HIỆP]
EBOOK PRC PDF EPUB AZW3

KIẾM KHÍ TRƯỜNG GIANG [THẦN CHÂU KỲ HIỆP]

Tác giả truyện KIẾM KHÍ TRƯỜNG GIANG [THẦN CHÂU KỲ HIỆP]

ÔN THỤY AN

Tác phẩm Kiếm Khí Trường Giang được tác giả Ôn Thụy An sáng tác năm 1977, nằm trong Thần Châu Kỳ Hiệp Hệ Liệt.
Về tác giả Ôn Thụy An có lẽ không cần phải nói nhiều, còn Thần Châu Kỳ Hiệp Hệ Liệt bao gồm 9 tác phẩm chính là
1. Kiếm Khí Trường Giang
2. Dược Mã Hoàng Hà
3. Lưỡng Quảng Hào Kiệt
4. Giang Sơn Như Họa
5. Anh Hùng Hảo Hán
6. Sấm Đãng Giang Hồ
7. Thần Châu Vô Địch
8. Tịch Mịch Cao Thủ
9. Thiên Hạ Hữu Tuyết
Ngoài ra còn một số ngoại truyện khác.

Danh sách chương truyện Kiếm khí trường giang [thần châu kỳ hiệp]