Đọc truyện Online - Ảnh truyện BỘ BỘ SINH LIÊN - truyennho.com

DOWNLOAD BỘ BỘ SINH LIÊN
EBOOK PRC PDF EPUB AZW3

BỘ BỘ SINH LIÊN

Tác giả truyện BỘ BỘ SINH LIÊN

NGUYỆT QUAN

Giới Thiệu:
Giang sơn như họa
Mỹ nhân như thi
Sa bà thế giới
Bộ bộ sinh liên
Tạm dịch:
Giang sơn như vẽ
Mỹ nhân như thơ
Thế giới hỗn loạn
Từng bước nở hoa.
Dịch thơ:
Giang sơn như họa
Mỹ nhân như thơ
Cõi đời ô trọc
Gót hồng nở hoa

Danh sách chương truyện Bộ bộ sinh liên