Đọc truyện Online - Ảnh truyện HƯỚNG DẪN PHÁT TÌNH - truyennho.com

DOWNLOAD HƯỚNG DẪN PHÁT TÌNH
EBOOK PRC PDF EPUB AZW3

HƯỚNG DẪN PHÁT TÌNH

Tác giả truyện HƯỚNG DẪN PHÁT TÌNH

THẾ GIAN HOÀI HOA KHÁCH

Editor: Ngô Nướng
Thể loại: ABO, sinh tử (một chút), đoản văn, bạn tình thành bạn đời, tinh anh ôn nhu phúc hắc công x nhuyễn nhu mỹ mạo thụ, H văn
Số chương: 22 chương (không có phiên ngoại)
Văn án của câu chuyện vô cùng đơn giản, diễn ra trong thế giới của các  ABO, AO và pheromone đặc biệt có tính hướng dẫn phát tình.

Danh sách chương truyện Hướng dẫn phát tình