Đọc truyện Online - Ảnh truyện GIỐNG ĐỰC - truyennho.com

DOWNLOAD GIỐNG ĐỰC
EBOOK PRC PDF EPUB AZW3

GIỐNG ĐỰC

Tác giả truyện GIỐNG ĐỰC

KHÔNG NGỐC

Thể loại: Dương quang thâm tình  công  x  Hồ ly tinh mỹ thụ.Có thịt, có H, đương nhiên! 
Anh  lên đồi đi tìm cảm hứng vẽ tranh, lại cứu được cậu bị ngã bên suối. Thấy anh cũng thuộc hàng ngon dai, cậu dụ anh tới tận giường. 
- Tôi.. chỉ ngủ với người mà tôi yêu thôi!
- Vậy sao?. 
Sơn Trúc cười lạnh nhìn thứ dưới háng kia đang cương thẳng lên , mỉa mai:
- Vậy cái này tính là gì?

Danh sách chương truyện Giống đực