PHI HỒ NGOẠI TRUYỆN

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Phi hồ ngoại truyện - Chương 51 - Chương 55

Chương 51: Những mối dư tình tại thương gia bảo

Quần đạo từ trong rừng tới tấp nhảy ra. tên nào trên tay cũng lôi kéo cành cây hoặc củi khô không ngớt đem đến liệng ở chung quanh thạch thất.

Coi tình thế này hiển nhiên chúng định đánh hỏa công.

Hồ Phỉ cùng Trình Linh Tố tay cầm tay đưa mắt nhìn nhau và đều lộ vẻ lo âu vì tình trạng cực kỳ nguy hiểm.

Mã Xuân Hoa đứng bên cửa sổ bỗng cất tiếng hỏi:

- Này! Thủ lãnh các ngươi là ai? Ta muốn nói mấy câu với y.

Một lão già nhỏ bé gầy nhom trong bọn cường đạo đáp:

- Mã cô nương có điều chi xin cứ dặn tiểu nhân là được.

Mã Xuân Hoa nói:

- Ta ra đó nói với lão nhưng lão không được giữ ta.

Lão già đáp:

- Ai dám ngăn giữ cô nương?

Mã Xuân Hoa khẽ nói:

- Hồ huynh đệ! Trình muội tử! Tiện thiếp ra nói với họ mấy câu rồi trở lại ngay.

Hồ Phỉ vội hỏi:

- Ủa. Không được đâu! Quân đạo tặc làm gì có tín nghĩa? Mã cô nương hành động như vậy là tự đưa mình vào miệng cọp hay sao?

Mã Xuân Hoa đáp:

- Hãm mình ở đây mãi cũng không xong. Tấm lòng cao cả của hai vị khiến tiện thiếp suốt đời không quên.

Hồ Phỉ nghĩ bụng:

- Mã cô nương muốn tự mình gánh lấy trách nhiệm để khỏi liên luỵ đến ta nhưng cô nương ra đi một mình dĩ nhiên lành ít dữ nhiều. Cứu người không cứu cho đến nơi sao phải bậc đại trượng phu?

Chàng thấy Mã Xuân Hoa lộ vẻ kiến quyết liền rút then cửa ra nói:

- Nếu vậy tại hạ đi theo cô nương.

Mã Xuân Hoa lại đỏ mặt lên đáp:

Không cần đâu.

Trình Linh Tố không sao đoán được vì lẽ gì Mã Xuân Hoa mấy phen đỏ mặt ra chiều e thẹn. Chẳng lẽ Hồ đại ca lại có mối tình nam nữ với nàng?

Cô nghĩ tới bất giác cũng đỏ mặt lên.

Hồ Phỉ nói:

- Được rồi! Đã thế thì tại hạ đi bắt một tên làm con tin.

Mã Xuân Hoa đáp:

- Hồ huynh đệ! Bất tất...

Nàng chưa dứt lời, Hồ Phỉ tay phải cầm đơn đao, tay trái đẩy cửa xông ra.

Quần đạo đồng thanh la hoảng.

Hồ Phỉ thi triển khinh công chạy thật nhanh.

Quần đạo thét vang:

- Gã tiểu tử định chạy trốn.

- Trong thạch thất còn có người. Bốn mặt vây vào đi.

- Coi chừng! Phải đề phòng thằng lỏi con dùng nguỵ kế.

Giữa những tiếng quát tháo, Hồ Phỉ vọt ra như giây khói xông vào giữa quần đạo.

Hai tên đại đạo cầm đao xông lại cản đường. Hồ Phỉ cúi đầu xuống chuồn qua, tay trái chàng móc lại toan nắm lấy cổ tay gã mé hữu. Không ngờ gã này chân tay rất mau lẹ, quét ngang thanh đơn đao, Hồ Phỉ phải dơ đao lên gạt không nắm được.

Vừa chậm lại một chút, ba tên đại đạo nữa nhảy xổ lại. Hai tên cầm cương tiên, một tên cầm Liễn tử thương vây Hồ Phỉ vào giữa.

Hồ Phỉ quát lên một tiếng, vung đao chém mạnh một nhát. Mấy tiếng " choang choang " vang lên. Hai cây cương tiên rớt xuống. Cây liễn tử thương dứt làm hai đoạn.

Chàng vận toàn lực sử ba chiêu tuy đánh rớt binh khí bên địch nhưng lưỡi đơn đao của chàng cũng bị quằn lại, không dùng được nữa.

Quần đạo thấy chàng thần dũng phi thường phải dạt ra hai bên.

Lão già lớn tiếng quát:

Để ta tương hội với anh hùng hảo hán.

Hồ Phỉ kinh hãi nghĩ thầm:

Thân thủ lão này trầm trọng và vững vàng. Đúng là một tay kình địch.

Chàng giơ tay trái lên miệng hô:

- Coi chừng! Kim tiêu!

Lão già dừng chân chú ý chờ kim tiêu liệng tới. Ngờ đâu Hồ Phỉ đánh đòn gió. Chàng điểm chân trái tung người lên rượt qua đầu hai tên đại đạo, lôi một tên ở mé hữu xuống ngựa. Chàng chụp vào huyệt mạch môn của gã rồi tung mình lên ngựa từ giữa đám đông chạy ra.

Hồ Phỉ đá vào bụng ngựa. Con vật đau quá lao về phía trước.

Quần đạo la ó quát mắng. Kẻ cưỡi ngựa, người đi bộ rượt theo.

Con ngựa chạy được vài trượng, Hồ Phỉ nghe phía sau có tiếng gió vội cúi đầu xuống. Hai cây thiết trùy bay qua đỉnh đầu, thế đi rất mạnh. Người phóng đúng là một tay cao thủ.

Hồ Phỉ nhảy vọt lên xoay mình lại rồi hạ xuống yên, chàng cưỡi ngựa trái chiều đặt tên đại đạo trước ngựa làm lá mộc. Miệng chàng hô:

- Phóng ám khí ra! Càng nhiều càng tốt.

Tên đại đạo bị giữ huyệt mạch môn, toàn thân nhũn ra không nhúc nhích được.

Hồ Phỉ cười khanh khách lại thúc chân vào bụng ngựa. Con ngựa ngã quay ra. Nguyên trước khi chàng xoay mình, mông ngựa đã trúng một thiết trùy xuyên vào bụng.

Hồ Phỉ tung mình nhảy xuống xách ngang người tên đại đạo, đi giật lùi từng bước trở về thạch thất.

Quần đạo sợ chàng gia hại đồng bạn không dám sấn vào. Hơn hai chục tay hảo thủ mà chịu để một mình Hồ Phỉ xông đến bắt người, không đả thương chàng được chút nào. Chúng nhìn nhau vẻ mặt buồn rầu, trong lòng vừa phẫn nộ lại vừa ngấm ngấm khâm phục chàng.

Mã Xuân Hoa reo lên:

- Hảo thân thủ! Hảo bản sự!

Nàng từ từ đi vào đám quần đạo, tay không binh khí.

Quần đạo thấy nàng tiến gần lại tới tấp xuống ngựa mở đường lối.

Mã Xuân Hoa tiếp tục tiến về phía trước. Khi cách xa thạch thất chừng năm chục trượng mới dừng lại.

Hồ Phỉ cùng Trình Linh Tố thò đầu nhìn qua cửa sổ thấy Mã Xuân Hoa xoay lưng về phía thạch thất nói chuyện với lão già.

Trình Linh Tố hỏi:

- Đại ca! Tại sao Mã cô nương lại đi xa thế? Nếu xẩy chuyện bất trắc thì cứu viện thế nào được?

Hồ Phỉ " ồ " một tiếng. Chàng biết Trình Linh Tố hỏi vậy mà thực ra trong thâm tâm cô đã tìm ra đáp án.

Quả nhiên cô nói tiếp:

Chắc y nói gì với quần đạo mà không muốn để chúng ta nghe tiếng.

Hồ Phỉ lại " ồ " một tiếng. Chàng biết Trình Linh Tố đoán đúng.

Trình Linh Tố lại nói:

- Đại ca! Tên thủ lãnh nói năng với Mã cô nương ra chiều rất kính cẩn, tuyệt không dám khoa trương chút nào.

Hồ Phỉ đáp:

- Đúng thế! Lão này dầy công phu hàm dưỡng quả là tay kình địch.

Trình Linh Tố nói:

- Tiểu muội coi chừng không phải vì lão dầy công phu hàm dưỡng mà tựa hồ kẻ tôi đòi bẩm báo việc gì với chủ nhân.

Hồ Phỉ đã nhận ra nhưng vụ này thật bẽ bàng, chàng không muốn tự miệng mình nói tới.

Trình Linh Tố nhìn một lúc lại nói:

- Mã cô nương lắc đầu không chịu đi theo tên thủ lãnh nhưng tại sao?

Đột nhiên cô quay lại dòm vào mặt Hồ Phỉ dường như trong lòng có điều cảm giác, cô lại quay ra ngoài cửa sổ.

Hồ Phỉ hỏi:

Nhị muội muốn hỏi gì, sao chưa nói hết câu đã dừng lại?

Trình Linh Tố đáp:

- Tiểu muội không hiểu có nên hỏi hay thôi. Tiêu muội sợ hỏi câu này làm cho đại ca phải nổi nóng.

Hồ Phỉ nói:

- Nhị muội! Ta cùng Nhị muội sống chết có nau thì việc gì phải e dè? Bất cứ điều gì ta cũng không dấu Nhị muội.

Trình Linh Tố hỏi:

- Hay lắm! Tại sao lúc Mã cô nương nói với tên thủ lãnh lại không ra chiều tức giận mà đỏ mặt lên? Cái đó còn chưa lạ tại sao đại ca cũng đỏ mặt nữa.
Hồ Phỉ đáp:

- Trong lòng tiểu huynh nghi ngờ một điều nhưng không đủ chứng cớ, hiện giờ chưa tiện nói rõ. Nhị muội nên nhớ đại ca là người quang minh lỗi lạc quyết chẳng có điều gì phải hổ thẹn. Nhị muội có tin được đại ca không?

Trình Linh Tố thấy vẻ mặt chàng rất thành khẩn thì trong lòng cao hứng vô cùng. Cô mỉm cười nói:

- Vậy đại ca thẹn thay cho Mã cô nương. Việc người ta, tiểu muội không tiện dính vào.. Chỉ cần đại ca tử tế là hay lắm rồi.

Hồ Phỉ nói:

- Lúc ta mới biết Mã cô nương chỉ là thằng nhỏ bắt mũi chưa sạch. Nàng thấy tình trạng ta đáng thương nên mới năn nỉ dùm.

Chàng nói tới đây ngửng đầu trông ra ngơ ngẩn xuất thần. Chàng thấy bên trời ráng chiều đỏ ối, khẽ nói:

- Chẳng biết có phải thế hay không nhưng ta tin cô là hảo nhân. Lương tâm cô rất tốt.

Giữa lúc ấy tên đại đạo khẽ rên lên một tiếng. Hiển nhiên gã bị Hồ Phỉ điểm huyệt đau đớn khó chịu.

Hồ Phỉ quay lại khai huyệt Chương Môn và huyệt Thiên Trì cho gã rồi nói:

- Vì sự bất đắc dĩ mà phải đắc tội với tôn giá. Mong rằng tôn giá miễn trách chọ Cao tính đại danh tôn giá là gì?

Tên đại đạo mày rậm mắt to, cái đầu lớn quá cỡ. Gã trừng mắt nhìn Hồ Phỉ lớn tiếng:

- Ta học nghệ chưa tinh bị ngươi bắt được. Ngươi muốn giết muốn mổ thế nào thì động thủ đi, còn chuyện gì lắm lời thế?

Hồ Phỉ thấy gã cứng cỏi lại khâm phục là một trang hán tử liền cười đáp:

- Giữa tại hạ và tôn giá đã không quen biết lại không thù oán khi nào cố ý hại nhau? Có điều câu chuyện bữa nay lắm chỗ kỳ quái tại hạ không sao hiểu được, lão huynh có thể cho biết rõ hơn được chăng?

Tên đại đạo lại quát:

- Ngươi tưởng Uông Thiết Ngạc này là kẻ tiểu nhân đê hèn chăng? Dù ngươi hoa ngôn xảo ngữ thế nào cũng đừng hòng hỏi ta được nửa câu.

Trình Linh Tố thè lưởi ra cười nói:

Ngươi không chịu xưng danh sao còn nói họ tên? Té ra là Uông Thiết Ngạc lão gia. Tiểu nữ khâm phục lắm.

Uông Thiết Ngạc phì một tiếng thóa mạ:

- Con tiểu nha đầu tóc vàng kia! Ngươi thì biết cái gì?

Trình Linh Tố không để ý đến hắn nhìn Hồ Phỉ nói:

- Đại ca! Người này chất phác nhưng thượng đại võ sư của y có chút giao tình với tiểu muội. Chu Thiết Tiêu, Tăng Thiết ân đối với tiểu muội rất cung kính. Đại ca đừng làm khó dễ cho y.

Cô nói rồi nheo mắt nhìn Hồ Phỉ.

Uông Thiết Ngạc rất lấy làm kỳ hỏi:

Cô có biết Đại sư huynh cùng Nhị sư huynh của tại hạ ư?

Giọng gã lập tức biến đổi.

Trình Linh Tố đáp:

- Sao lại không biết? Môn Ưng Trảo Công và Nhạn Hành Công của ngươi học chưa đến nơi.

Uông Thiết Ngạc đáp:

- Dạ!

Hắn cúi đầu xuống ra chiều bẽn lẽn.

Nguyên Ưng Trảo Nhạn Hành Môn là một phái lớn trong võ học ở phương Bắc. Đại đệ tử Chu Thiết Tiêu, Nhị đệ tử Tăng Thiết An nổi tiếng giang hồ đã lâu. Trình Linh Tố từng được nghe sư phó nói tới, biết bọn đệ tử ở môn phái này đều lấy tên có chứ " Điểu ' một bên. Khi Uông Thiết Ngạc báo danh, cô lại thấy hắn sử thanh Nhạn linh đao nên đoán đúng ngaỵ Còn võ công của Uông Thiết Ngạc học chưa đến nơi khỏi cần ai nói cũng đoán được vì nếu bản lãnh hắn cao thâm thì Hồ Phỉ sao lại bắt hắn một cách dễ dàng thế được?

Uông Thiết Ngạc tâm đại chất phát nghe Trình Linh Tố nói câu này ra liền tin ngay lập tức.

Trình Linh Tố hỏi:

- Hai vị sư ca của ngươi sao không cùng đỉ ta chưa thấy các vị đó đâu?

Thực ra cô chưa từng biết mặt Chu Thiết Tiêu và Tăng Thiết ân nhưng cô đoán uy danh hai người này khá lớn nếu họ Ở trong đám này tất là nhân vật đầu não. Lão già cùng mấy tên trưởng toán khác đều không sử đao nên cô đoán chắc hai lão Chu, Tăng không có ở đây.

Uông Thiết Ngạc đáp:

- Chu sư ca cùng Tăng sư ca đều ở lại bắc Kinh. Chút việc nhỏ mọn này khi nào phiền đến đại giá hai vị đó?

Gã nói câu này ra chiều đắc ý.

Trình Linh Tố nghĩ thầm:

- Hai người kia ở lại Bắc Kinh thì bọn cường đạo này đều ở Bắc Kinh tới đây cả hay sao? Ta phải loè hắn phen nữa.

Cô liền nói hời hợt một câu:

- Cuộc đại hội các chưởng môn trong thiên hạ chẳng bao lâu nữa sẽ khai diễn. Ưng Trảo Nhạn Hành Môn nhất định phải hiện diện ở hội nghị. Chắc ngươi cũng sẽ về Bắc Kinh để coi náo nhiệt chứ?

Uông Thiết Nạgc đáp:

Dĩ nhiên là thế. Xong vụ công cán này, anh em sẽ trở về Bắc Kinh hết.

Hồ Phỉ và Trình Linh Tố đều sửng sốt tự hỏi:

- Công cán gì?

Trình Linh Tố nói:

Các vị đương gia tại quý trại chịu về quy thuận vì Hoàng Thượng ra sức là làm hiển hách cho tổ tiên.

Không ngờ điểm này Trình Linh Tố đã đoán trật. Cô thấy chúng là đương sai tưởng chúng quy thuận triều đình, ngờ đâu Uông Thiết Ngạc cặp mắt long lên hỏi:

- Quy thuận cái gì? Cô nương tưởng bọn tại hạ là đạo tặc chăng?Trình Linh Tố la thầm:

Hỏng bét!

Cô tủm tỉm cười đáp:

Các vị giả làm bằng hữu phe Hắc đạo, lòng đã hiểu rõ hà tất phải nói huỵch toẹt ra?

Tuy cô rào kín đáo tựa hồ không hiểu dấu vết gì song Uông Thiết Ngạc sinh lòng ngờ vực, cô nói gì hắn cũng chỉ trợn mắt lên nhìn không thốt nửa lời.

Hồ Phỉ lên tiếng:

- Nhị muội! Nhị muội đã quen biết các vị sư ca của Uông huynh, vậy chúng ta đừng làm khó dễ gì cho nhau nữa. Mời Uông huynh trở về.

Uông Thiết Ngạc vẫn đứng trơ.

Hồ Phỉ mở cửa thạch thất nói tiếp:

- Sau này chúng ta sẽ có ngày tái hội.

Uông Thiết Ngạc không hiểu chàng giở nguỵ kế gì, vẫn không dám cất bước.

Trình Linh Tố kéo áo Hồ Phỉ đưa mắt ra hiệu.

Hồ phỉ cười nói:

- Tiểu đệ là Hồ Phỉ. Tệ nghĩa muội là Trình Linh Tố gửi lời vấn an hai võ sư Chu, Tăng.

Dứt lời chàng khẽ đẩy Uông Thiết Ngạc một cái cho hắn ra ngoài cửa.

Uông Thiết Ngạc vẫn ngơ ngác không hiểu, ngần ngại chưa đi ngaỵ Hắn quay đầu nhìn lại thấy cửa đóng rồi liền cất bước đi giật lùi vì gã vẫn sợ Hồ Phỉ ngấm ngầm phóng ám khí. Gã đi được mười mấy trượng thuỷ chung không thấy trong thạch thất có động tĩnh gì mới chạy vào trong rừng.

Trình Linh Tố nói:

- Đại ca! Tiểu muội buột miệng huyênh hoang chứ có biết Chu Thiết Gà, TăngThiết Vịt nào đâu. Sao đại ca lại tin thực mà tha hắn?

Hồ Phỉ đáp:

- Tiểu huynh xem chừng bọn này quyết chẳng dám gia hại Mã cô nương.

Hơn nữa Uông Thiết Ngạc là con người chất phát, bọn cường đạo chưa chắc đã trọng vọng gã. Nếu thực tình muốn làm khó dễ Mã cô nương chắc cũng chẳng thương tiếc gì cha này mà phải đình thủ.

Trình Linh Tố khen:

Đại ca nghĩ rất đúng

Cô chưa dứt lời đã ngó thấy Mã Xuân Hoa từ từ cất bước trở về. Quần đạo đưa đến ven rừng rồi để nàng đi một mình về thạch thất.

Hồ Phỉ và Trình Linh Tố chỉ đưa mắt nhìn nàng không muốn lên tiếng hỏi.

Mã Xuân Hoa nói ngay:

- Bọn chúng đều khen võ công của Hồ huynh đệ rất cao thâm mà đầy lòng nhân nghĩa thực là một vị thiếu niên anh hùng..

Hồ Phỉ nói mấy câu khiêm tốn. Chàng thấy Mã Xuân Hoa ngơ ngẩn xuất thần không nói thêm cũng không hỏi nữa.

Lát sau Mã Xuân Hoa mới nói:

- Hồ huynh đệ! Trình muội tử! Hai vị đi đi thôi. Câu chuyện của tiện thiếp hai vị không giúp được.

Hồ Phỉ hỏi:

- Cô nương chưa thoát khỏi cảnh hiểm nghèo thì tiểu đệ bỏ đi làm sao được?

Mã Xuân Hoa đáp:

- Tiện thiếp ở đâu không nguy hiểm, bọn chúng không dám làm gì tiện thiếp đâu.

Hồ Phỉ nghĩ thầm:

- Cô nói hai câu này đều đúng sự thực nhưng để cô một mình giữa đàn hổ đói thì ta yên tâm thế nào được?

Thấy mặt Mã Xuân Hoa lúc đỏ bừng lúc trắng bợt, có lúc lại ênh ếnh nước mắt có khi bên môi hé nụ cười. Hồ Phỉ cùng Trình Linh Tố nhìn nhau ngơ ngác. Cả trong lẫn ngoài nhà thạch thất đều im lặng như tờ.

Hồ Phỉ kéo áo Trình Linh Tố. Hai người đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài.

Chàng khẽ hỏi:

- Nhị muội. chúng ta làm gì bây giờ?

Trình Linh Tố khẽ đáp:

- Bậc thiếu niên anh hùng đại nhân đại nghĩa làm sao thì con tiểu nha đầu tóc vàng cũng làm thế.

Hồ Phỉ nói khẽ:

- Tiểu huynh nghi ngại một điều cần phải hỏi Mã cô nương. Cứ giữ tình trạng dằng co này mãi cũng không xong.

Trình Linh Tố hỏi:

- Tiểu muội thử đoán coi. Đại ca đã bảo có gã họ Thương ngày trước say mê Mã cô nương phải không?

Hồ Phỉ đáp:

- Đúng thế! Nhị muội thật thông minh. Tiểu huynh nghi ngờ bọn cường đạo này đã chịu lời uỷ thác của Thương Bảo Chấn nên chúng đối với Mã cô nương rất lịch sự, lại sỉ nhục trượng phu của cô đến cùng cực.

Trình Linh Tố nói:

- Xem chừng Mã cô nương còn có tình với gã họ Thương.

Hồ Phỉ nói:

- Vì thế nên tiểu huynh không biết mình làm thế nào cho phải.

Hai người nói mà không nhìn nhay.

Mã Xuân Hoa lại ngồi trong góc nhà nên chẳng nghe rõ câu nào.

Ráng chiều đã nhạt dần, trời sắp tối rồi.

Đột nhiên mé Tây tiếng còi nổi liên thanh. Lại mấy người ky mã tới nơi.

Trình Linh Tố nói:

- Viện thủ của địch nhân lại đến nữa.

Hồ Phỉ lắng tai nghe rồi hỏi:

Sao lại có một người đi bộ?

Quả nhiên lát sau có người chạy như bay tới gần. Phía sau bốn người kỵ mã đi thành hình cánh quạt rượt theo, dường như có ý giỡn cợt không muốn giục ngựa tới ngaỵ Miệng chúng quát tháo, thổi còi, thuỷ chung vẫn cách xa người chạy bộ hai, ba trượng.

Người chạy bộ đầu bù tóc rối chân bước loạng choạng, hiển nhiên đã chạy đến sức cùng lực kiệt.

Hồ Phỉ nhìn rõ mặt mũi người đó, la gọi:

- Từ đại ca! Lại đây!

Dứt lời chàng mở cửa toan chạy ra tiếp ứng thì đã không kịp nữa rồi. Bốn con ngựa chạy vòng theo mé bên tiến lên trước cản đường Từ Tranh.

Quần đạo ở trong rừng kéo ùa ra. Nếu Hồ Phỉ chạy tới cứu viện mà quần đạo thừa cơ xông vào thạch thất thì Trình Linh Tố và Mã Xuân Hoa sẽ bị nguy khốn.

Chàng đành dương mắt lên nhìn quần đạo bao vậy Từ Tranh, miệng la lớn:

- Ỷ vào số đông để thủ thắng sao phải anh hùng hảo hán?

Hán tử cưỡi ngựa đuổi theo, một tên đáp:

- Đúng thế! Ta đang muốn đơn đả độc đấu với cao đồ của Thần Quyền Vô Địch là Từ đại tiêu đầu ở Phi Mã tiêu cục.

Hồ Phỉ nghe thanh âm quen thuộc, chú ý nhìn lại bỗng la thất thanh:

- Gã là Thương Bảo Chấn.

Trình Linh Tố nói:

- Gã họ Thương quả nhiên đến rồi.

Cô thấy gã vẻ người đỉnh đạc, mặt mũi trắng trẻo, phong tư tuấn mã gấp mười Từ Tranh mặt đầy sứt sẹo.

Cô lại thấy gã xoay mình xuống ngựa thân pháp rất ngoạn mục không khỏi nghĩ thầm:

- Gã này quả xứng đôi với Mã cô nương, không trách gã nổi dạ bất bình nói những gì bông hoa tươi cắm vào đống phân trâu.

Dù sao cô cũng là một thiếu nữ nhỏ tuổi, không nhịn được la lên:

- Mã gia tỷ tỷ! Người họ Thương đã tới đó.

Mã Xuân Hoa chỉ ậm ừ tựa hồ không hiểu Trình Linh Tố nói gì.

Chương 52: Trả thù chồng hạ sát thương công tử

Trả Thù Chồng Hạ Sát Thương Công Tử Lúc này quần đạo đã bao quanh Từ Tranh thành một vòng vây lớn che mất nhãn quang, người đứng trong cửa sổ không nhìn rõ nữa.

Trình Linh Tố nói:

- Đại ca! Ở đây nhìn không rõ. Chúng ta lên nóc nhà coi.

Hồ Phỉ đáp:

- Phải rồi!

Hai người nhảy lên nóc nhà thấy Từ Tranh quắt mắt lên nhìn Thương Bảo Chấn.

Thương Bảo Chấn tay cầm đơn đao sống dầy lưỡi mỏng còn Từ Tranh thì tay không.

Trình Linh Tố nói:

- Vụ này bất công rồi.

Hồ Phỉ chưa kịp đáp đã nghe Thương bảo Chấn lên tiếng:

- Từ gia! Thương mỗ động thủ với Từ gia đã không ỷ đông người để thủ thắng mà cũng không chiếm phần tiện nghi về binh khí. Từ gia dùng đao còn tại hạ tay không. Thế là Từ gia không thua thiệt gì nữa.

Dứt lời gã liệng đao qua.

Từ Tranh vươn tay ra đón lấy thở hồng hộc nói:

- Khi còn ở Thương Gia Bảo, ngươi đối với sư muội ta như vậy mà tưởng ta không có mắt ư? Bữa nay ngươi kéo bè đến đây làm chỉ Từ mỗ không muốn nói nhiều. Thương Bảo Chấn! Ngươi lấy đao ra đi.

Thương bảo Chấn lớn tiếng đáp:

- Tại hạ quyết để hai bàn tay không tỷ đấu với Từ gia. Các vị đại ca! Nếu tiểu đệ có chết về lưỡi đao của gã cũng chỉ trách mình tự phụ quá đáng, đừng ai vào trợ lực tiểu đệ nữa.

Trình Linh Tố hỏi:

Sao gã lại to tiếng thế? Hiển nhiên gã có ý nói cho Mã cô nương nghe rõ. Gã tay không đấu đơn đao chẳng những muốn phô tương tài nghệ trước ý trung nhân mà còn muốn làm cho nàng động tâm.

Hồ Phỉ buông tiếng thở dài.

Trình Linh Tố hỏi:

- Đại ca! Đại ca bảo Mã cô nương muốn ai thắng?

Hồ Phỉ lắc đầu đáp:

- Tiểu huynh không biết.

Từ Tranh thấy Thương Bảo Chấn nhất định không dùng binh khí, hắn cầm ngang thanh đơn đao nói:

- Bữa nay Từ mỗ đã vị vây hãm trong trùng vi cũng không muốn sống để trở về nữa.

Vèo một tiếng, hắn vung đao nhăm đỉnh đầu Thương Bảo Chấn chém xuống.

Võ công Thương Bảo Chấn còn cao hơn Từ Tranh nhiều.

Ngày ở Thương Gia Bảo, gã yêu cầu Từ Tranh dạy quyền cước chỉ là giả vờ. Mấy năm nay gã theo Vương thị huynh đệ Ở Bát Quái Môn khổ công rèn luyện tiến bộ rất nhiều về Bát Quái Đao và Bát Quái Chưởng.

Từ Tranh thua chạy hàng nửa ngày, sức cùng lực kiệt. Trong tay tuy có đơn đao nhưng đấu với Bát Quái Chưởng của Thương Bảo Chấn mới được mấy chiêu đã lâm vào tình thế hạ phong.

Hồ Phỉ chau mày nói:

- Gã họ Thương rất xảo quyệt!

Trình Linh Tố hỏi:

Đại ca có muốn ra tay không?

Hồ Phỉ đáp:

Ta vì muốn giúp Mã cô nương mà tới đây nhưng... nhưng... ta thật không hiểu ý cô ấy ra sao?

Trình Linh Tố ra chiều bất mãn với Mã Xuân Hoa, cô nói:

- Mã cô nương quyết không có sự gì nguy hiểm. Đại ca muốn giúp đỡ cô chưa chắc cô đã chịu nghe, chi bằng chúng ta đi thôi.

Hồ Phỉ thấy thanh đơn đao của Từ Tranh bị chưởng lực của Thương Bảo Chấn kiềm chế phóng ra những chiêu lệch lạc chẳng vào chưởng pháp nào hết. Chàng lộ vẻ buồn rầu đáp:

- Nhị muội! Nhị muội nói phải lắm. Vụ này chúng ta không nên can thiệp.

Chàng ở trên nóc nhà nhảy xuống chạy vào thạch thất nói:

- Mã cô nương! Từ đại ca không chống nổi đến nơi rồi. E rằng gã họ Thương sắp hạ độc thủ.

Mã Xuân Hoa ngơ ngẩn xuất thần, ậm ừ một tiếng chứ không nói gì.

Hồ Phỉ lửa giận bốc lên không nén nổi nữa, quay lại bảo Trình Linh Tố:

- Nhị muội! Chúng ta đi thôi.

Mã Xuân Hoa tựa hồ người trong mộng choàng tỉnh giấc cất tiếng hỏi:

- Các vị đi ư? Đi đâu bây giờ?

Hồ Phỉ ngang nhiên đáp:

Mã cô nương! Ngày trước cô nương đã năn nỉ giùm tại hạ, tại hạ rất cảm kích. Nhưng cô nương đối với Từ đại ca như vậy...

Chàng chưa dứt lời bỗng nghe ngoài cửa vang lên tiếng rú thê thảm và chính là thanh âm của Từ Tranh. Tiếp theo là tiếng cười khoan khoái của Thương Bảo Chấn.

Quần đạo cũng hoan hô vang dội:

- Hảo Bát Quái Chưởng! Hảo Bát Quái Chưởng!

Mã Xuân Hoa hết hoảng la gọi:

- Sư ca!

Rồi nàng xông ra.

Hồ Phỉ hậm hực nói:

Tình nhân đánh chết trượng phu là hợp lý lắm rồi còn gì?

Trình Linh Tố thấy chàng phẫn nộ quá chừng liền cất giọng ôn nhu an ủi:

- Vụ này dù đại ca có bản lãnh nghiêng trời cũng chẳng thể can thiệp được.

Hồ Phỉ nói:

Nếu y không yêu sư ca thì sao lại thành thân với y?

Trình Linh Tố đáp:

Chắc cô bị bắt buộc phải vâng lời phụ mệnh.

Hồ Phỉ lắc đầu nói:

- Không phải. Phụ thân cô bị chết cháy ở Thương Gia Bảo từ trước rồi.

Dù đã có hôn ước cũng nên phế bỏ còn hơn là đi đến kết quả này.

Bỗng nghe trong đám đông có tiểng rên rỉ của Từ Tranh vọng ra.

Hồ Phỉ cả mừng nói:

Từ đại ca chưa chết. Ta thử ra coi.

Chàng liền rảo bước chen vào giữa đám quần đạo.

Lạ thay! Trước đây chưa lâu, quần đạo cùng Hồ Phỉ thành thế đối lập nhưng hiện giờ chúng chỉ chú ý đến Mã Xuân Hoa, Thương Bảo Chấn và Từ Tranh, tuyệt không để ý gì đến Hồ Phỉ.

Hồ Phỉ cúi xuống ngó Từ Tranh thấy trước ngực hắn có vũng máu lớn.

Hơi thở hắn đã yếu đi. Hiển nhiên hắn bị chưởng lực của Thương Bảo Chấn đả thương nội tạng. Chỉ trong khoảng khắc là tắt thở.

Mã Xuân Hoa đứng ngẩn người ra trước mặt Từ Tranh không nói câu gì.

Hồ Phỉ cúi xuống khẽ nói vào tai Từ Tranh:

- Từ đại ca! Đại ca còn việc gì chưa giải quyết, tiểu đệ sẽ giúp cho.

Từ Tranh hết nhìn vợ lại ngó Thương Bảo Chấn. Hắn cười gượng khẽ đáp:

- Không có.

Hồ Phỉ nói:

Tiểu đệ đi kiếm hai đứa con nhỏ để nuôi chúng thành người.

Giữa chàng và Từ Tranh chưa có mối giao tình gì nhưng chàng thấy hắn gặp kết quả này, nổi lòng nghĩa phẫn, không nhịn được mà đứng ra giải quyết dùm người xấu số.

Từ Tranh lại cười gượng thều thào nói một câu nhưng tiếng nhỏ quá, Hồ Phỉ không nghe rõ. Chàng dán tai vào bên miệng hắn mới nghe được mấy tiếng nhát gừng:

- Trước khi... kết hôn... đã có con rồi... hai thằng nhỏ... không phải là con tiểu đệ.

Hắn thở hắt ra rồi yên lặng. Hắn chết rồi.

Hồ Phỉ tỉnh ngộ lẩm bẩm:

- Không trách Mã cô nương thành thân với hắn. Té ra sau khi Thương Gia Bảo bị thiêu rụi, Mã Xuân Hoa không biết đi đâu mà cô lại mang thai, cô không lấy Từ Tranh cũng không được. Thảo nào hai thằng nhỏ trắng trẻo khả ái chẳng giống tướng mạo Từ đại ca chút nào.

Chàng đứng ngay người lên, nhận thấy vụ này không liên quan gì đến mình nữa. bỗng tai lắng nghe tiếng vó ngựa vang lên. Hai người ky mã mỗi người ôm một thằng nhỏ con của Mã Xuân Hoa tới.

Mã Xuân Hoa hết nhìn Từ Tranh lại nhìn Thương Bảo Chấn hỏi:

- Thương thiếu gia! Thiếu gia đã tay không đánh chết y rồi ư?Thương Bảo Chấn đáp:

Đơn đao còn ở trong tay y, tại hạ không chiếmchút tiện nghi nào cả.

Mã Xuân Hoa gật đầu rút thanh đơn đao ở trong tay Từ Tranh ra nói:

- Đây là Bát Quái Đao. gia truyền của thiếu gia. Khi tiểu muội ở Thương Gia Bảo đã trông thấy rồi.

Thương Bảo Chấn mỉm cười nói:

- Cô nương còn nhớ đợc là maỵ tại hạ chỉ mong có thế.

Mã Xuân Hoa đáp:

( thiếu 2 trang)

việc đều hiện ra trước mắt.

Trình Linh Tố liếc mắt nhìn Hồ Phỉ thấy mặt chàng đỏ bừng, ngực nhô lên hụp xuống không ngớt. Hiển nhiên chàng đang dằn lửa giận không để phát tác.

Ma Xuân Hoa cầm thanh Bát Quái Đao giơ lên khen:

- Thanh đao tốt quá.

Nàng từ từ bước lại trước mặt Thương Bảo Chấn.

Thương Báo Chấn hé miệng mỉm cười, nhãn quang tình tứ, đưa tay đón lấy.

Mã Xuân Hoa xoay ngược thanh đao đưa đằng chuôi lại cho gã.

Đột nhiên ánh bạch quang lấp loáng, mũi đao xoay lại đâm vào sau lưng Thương Bảo Chấn.

Thương Bảo Chấn rú lên một tiếng. Gã phóng chưởng đánh ra đẩy Mã Xuân Hoa lùi lại mấy bước miệng lắp bắp:

Sao... sao... nàng lại...

Gã chưa dứt lời đã té nhào chết ngay tức khắc.

Biến diễn đột ngột không ai để ý đề phòng gì hết. Nguyên Thương Bảo Chấn đánh chết Từ Tranh, Mã Xuân Hoa phải trả thù chồng tưởng ai cũng nghĩ tới nhưng nàng đối với cái chết của Từ Tranh chẳng lộ vẻ thương tâm chút nào, lại thản nhiên đối đáp với Thương Bảo Chấn tựa hồ chắp lại tình xưa.

Quần đạo còn đang ngơ ngác chưa kịp bật tiếng la, Hồ Phỉ khẽ đầy sau lưng Trình Linh Tố. Cô dắt Mã Xuân Hoa hấp tấp lui vào thạch thất.

Quần đạo toan ngăn cản thì đã chậm mất một bước.

Sự việc đột ngột quá, quần đạo hiển nhiên còn đang ngẫm nghĩ không tấn công vào thạch thất ngay.

Hồ Phỉ ngỏ lời xin lỗi:

- Lúc trước tiểu đệ đã trách lầm cô nương nhưng cô nương không phải con người như vậy.

Mã Xuân Hoa không đáp ngồi ngây người ra trong góc nhà.

Trình Linh Tố bây giờ đối với nàng bằng thái độ khác hẳn. Cô tìm lời an ủi nàng nhưng Mã Xuân Hoa chỉ nhìn thẳng về phía trước không nói nửa lời.

Hồ Phỉ nhìn Trình Linh Tố đưa mắt ra hiệu. Hai người sóng vai đứng trước cửa sổ.

Hồ Phỉ nói:

- Mã cô nương trả thù chồng hạ sát địch nhân một cách bất ngờ khiến gã trở tay không kịp. Về điểm này ta càng không hiểu.

Trình Linh Tố cũng cảm thấy bao nhiêu biến cố đều do Thương Bảo Chấn mà ra nhưng hiện giờ lại làm chuyện biến thành rất cổ quái. Mã Xuân Hoa ra tay hạ sát Thương Bảo Chấn phải chăng vì nàng thấy trượng phu bị thảm tử mà đột nhiên thiện lương xuất hiện? Nếu quả bọn cường đạo đều do Thương Bảo Chấn mời đến thì sau khi gã chết rồi bọn chúng tất nhiên phẫn nộ gọi nhau tấn công nhưng chúng chỉ lộ vẻ kinh dị chứ không hành động gì.

Hồ Phỉ ngưng thần ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

- Nhị muội! Trong vụ này còn nhiều chỗ khó hiểu. Chúng ta mạo muội dúng tay vào không chừng sẽ gây ra đại họa. Mã cô nương nhất định không chịu nói rồi. Ta đi hỏi tên thủ lãnh bọn cường đạo xem sao.

Trình Linh Tố dặn:

- Đại ca phải thận trọng lắm mới được.

Hồ Phỉ gật đầu. Chàng mở cửa từ từ đi về phía quần đạo.

Quần đạo thấy chàng đi một mình tay không cầm binh khí đều lộ vẻ kinh dị.

Hồ Phỉ còn cách quần đạo chừng sáu, bảy trượng dừng lại nói:

- Tại hạ có điều cơ mật muốn bàn với quý thủ lãnh.

Chàng nói rồi vỗ vào người mấy cái tỏ ra không dắt binh khí.

Một hán tử to lớn trong quần đạo lớn tiếng đáp:

- Bọn ta đây toàn là hảo huynh đệ. Các hạ có điều chi cứ nói hà tất phải úp mở.

Hồ Phỉ cười nói:

- Các vị đều là anh hùng hảo hán thì vị đầu lãnh dĩ nhiên là một nhân vật không phải tầm thường, chẳng lẽ lại không dám nói với tại hạ một câu.

Lão già gầy nhom xua tay đáp:

- Nhân vật phi thương thì không dám. Lão phu coi tiểu huynh đệ là một thiếu niên anh hùng, hậu sanh khả úy.

Lão đưa lời khen ngợi Hồ Phỉ nhưng vẻ mặt rất ngạo nghễ.

Hồ Phỉ chắp tay hỏi:

- Lão gia tử! Xin lão gia ra ngoài một bước cho tiểu đệ thưa chuyện.

Chàng nói rồi vọt về phía khu rừng trống.

Lão già nghếch mắt lên nhìn. Vừa rồi Mã Xuân Hoa đột nhiên đâm Thương Bảo Chấn khiến ai cũng kinh ngạc. Lão sợ Hồ Phỉ ngầln ngầm thi kế hạ độc hại người không dám đi ngaỵ Nhưng không đi lại tỏ ra khiếp nhược.
Lão tự nhủ:

- Thế nào mình cũng phải đi rồi nhưng không thể để gã tới gần, phòng gã dùng nguỵ kế.

Hồ Phỉ thấy lão từ từ tiến gần lại liền chắp tay nói:

- Vãn bối là Hồ Phỉ. Tôn tính lào gia là gì?

Lão già hỏi:

- Tôn giá có điều chi muốn nói?

Hồ Phỉ cười đáp:

- Chẳng có chuyện gì cả. Vãn bối muốn thỉnh giáo mấy đường quyền cước.

Lão già không ngờ Hồ Phỉ kêu mình ra ngoài để nói câu này, lão không khỏi biến sắc xẵng giọng:

- Hảo tiểu tử! Ngươi gạt ta ra đây để nói câu này ư?

Hô Phỉ cười đáp:

Lão gia đừng giận. Vãn bối muốn đánh cuộc với lão gia một phen.

Lão già cũng hắng đặng một tiếng rồi xoay mình cất bước.

Hồ Phỉ nói:

- Vãn bối đã tiên liệu lão gia không dám. Vãn bối đứng nguyên chỗ không nhúc nhích, lão gia cũng không đánh nổi vãn bối.

Lão già tức giận hỏi:

- Ngươi bảo sao?

Hồ Phỉ đáp:

Hai chân vãn bối đóng đinh xuống đất không di động nửa tấc, Còn lão gia tha hồ chạy nhảy. Chúng ta tỷ đấu quyền cước như vậy, lão gia bảo ai được ai thua?

Lão già thấy chàng phô trương thân thủ đoạt Lôi Chấn Đáng bắt Uông Thiết Ngạc đoạt kiếm trả kiếm, đón tiếp ám khí, môn nào cũng giỏi. Nếu đơn đả độc đấu thì quả lão có điều khiếp sợ nhưng nghe chàng nói khoác cắm chặt hai chân để đấu với mình thì chuyện này chưa từng nghe ai nói đến trên chốn giang hồ. Lão là chưởng môn phái Bắc Cực Quyền ở phủ Khai Phong tỉnh Hà Nam. Lão vốn là người thận trọng, võ công lại cao cường vì thế hơn ba chục người tới đây để lão làm thủ lãnh. Lão chắc mẩm đối phương không di động hai chân thì thế nào mình cũng không thua được liền cười nói:

- Tiểu huynh đệ đưa kiểu cách mới ra khảo nghiệm lão phụ Hay lắm!

Mấy rẻ xương tàn này có gẫy tay về tay tiểu huynh đệ cũng đành. Chúng ta có được dùng ám khí không?

Hồ Phỉ mỉm cười đáp:

- Đã tỷ võ đã giao hữu với nhau sao lại dùng ám khí?

Lão già nghĩ bụng:

- Ta có đánh không lại gã cũng chỉ lùi lại ba bước mà gã không xích chân đi thì tay gã chẳng thể với tới được. Vậy có kém lắm cũng giữ được bình thủ.

Lão liền nói:

- Hay lắm!

Hồ Phỉ nói:

- Giữa vãn bối và lão gia vốn không quen biết. Lần này can thiệp vào chuyện người ta thật là nhộn quá. Vãn bối chỉ mong thua một chiêu nửa thức rồi lập tức cũng nghĩa muội đi ngay.

Lão già bụng bảo dạ:

- Nếu gã cố tình bênh vực Mã cô nương thì vụ này không xong rồi. Còn mình ỷ số đông để tấn công tất nhiên hại nhiều nhất là làm thương tổn Mã cô nương thì vụ này không xong rồi. Còn mình ỷ số đông để tấn công, tất nhiên chết hại nhiều người nhất là làm tổn thương Mã cô nương thì lại càng không ổn, vậy điều đình một cách hoàn hoãn hay hơn.

Lão liền đáp:

- Phải rồi! Vụ này người ngoài không nên can thiệp vào. Từ nay Mã cô nương vinh hoa phú quý, địa vị ngất từng mây, tiểu huynh đệ có mối giao tình với cô cũng nên mừng cho cô.

Hồ Phl gật đầu nói:

- Vãn bối có điều không hiểu. Nếu lão gia định nhường nhịn một chiêu thì vãn bối xin lão gia cho biết rõ nguyên uỷ.

Lão già trầm ngâm đáp:

Được rồi. Chúng ta cứ như thế.

Bỗng thấy Hồ Phỉ hai chân đứng cách nhau một thước tám tấc, coi vững như núi.

Lão già động tâm nghĩ thầm:

- Không chừng mình thua gã thiệt.

Lão nói tiếp:

- Chúng ta cần thuyết minh trước. Lão phu mà thua sẽ nói rõ sự việc cho tiểu huynh đệ hay nhưng với điều kiện là tiểu huynh đệ không được nói với người thứ hai nào.

Hồ Phỉ nói:

- Vãn bối nói với nghiã muội thì được chứ?

Lão già đáp:

- Cũng không được.

Hồ Phỉ nói:

- Vãn bối đành theo lời lão gia nhưng chắc đâu vãn bối thắng được lão nhân gia?

Lão già mỉm cười nói:

- Lão phu xin lỗi.

Tay trái phóng chưởng đánh ra, tay mặt thành móc câu. Đó là Thủ Sơn Thức trong Bắc Cực Quyền.

Hồ Phỉ tiện tay đưa lên gạt nhưng cảm thấy chưởng lực của lão rất hùng hậu liền nói:

Hảo chưởng lực!

Quần đạo thấy hai người đưa nhau vào rừng động thủ liền tới tấp kéo lại nhưng hai người vừa đấu vừa cười, chúng liền đứng ngoài coi chứ không đến gần.

Trong Bắc Cực Quyền có Phiên Thủ, Điệp Uyển, Thốn Khẩu, Đầu Triển lại chia làm tám thước là Lấu, Da, Đằng, Phong Thích, Đẵng, Rảo Quái.

Lão già thi triển Phiên Thủ rất minh mẫn, Diệp Uyển rất xảo diệu, Thốn Khẩu rất. tinh thâm, Đầu Triển rất thần tốc. Quyền thuật các nhà khác khó lòng bì kịp.

Quần đạo ngấm ngầm bội phục và nhận ra Bắc Cực Quyền nổi danh hai miền Nam Bắc sông Đại Hà hơn ba chục năm quả nhiên là chân tài thực học chứ không phải hư danh.

Lão già tiến một bước thành ba vòng, ba bước thành chín vòng. Đại thức biến thành Tiểu Thức, Tiểu Thức biến thành Kỵ Mã Thức, Ngư Lân Thức, Cung Bộ Thức, Mã Tất Thức, tung hoành bên mình Hồ Phỉ. Quyền cước mỗi lúc một mau lẹ.

Hồ Phỉ vẫn đứng vững thấy thức nào hóa giải thức ấy. Quả nhiên hai chân không di động chút nào.

Đấu đến chừng lão già cảm thấy quyền chưởng của mình dần dần chậm lại dường như bị một luồng tiềm lực cản trở. Lão la thầm:

- Hỏng bét!

Lão toan nhảy lùi ra là kể như bình thủ không phân thắng bại. Ngờ đâu tay trái lão thu về, tay mặt Hồ Phỉ chụp được tay phải lão. Đồng thời tay trái chàng nắm lại thành quyền khẽ thụi vào khuỷu tay lão. Lão già muốn giựt ra nhưng lại sợ gẫy cánh tay mặt.

Lão đang hoang mang thì đột nhiên Hồ Phỉ buông ta, chân bước loạng choạng nói:

- Chưởng lực của lão gia rất hùng hậu. Vãn bối khâm phục vô cùng.

Lão già hiểu rõ, cảm kích vô cùng, vì Hồ Phỉ đã buông tha lão không đánh gẫy tay, lại cố ý chân bước loạng choạng giả vờ thành thế quân bình không phân thắng bại để bảo toàn thể diện lão trước mặt quần đạo.

Lão liền dắt tay Hồ Phỉ cười nói:

- Tiểu huynh đệ thật là người anh hùng. Chúng ta qua bên này nói chuyện.

Hai người đi vào rừng sâu. Hồ Phỉ thấy bốn mặt vắng người đã tưởng lão sắp nói rồi. Không ngờ lão nhảy lên cây, nhìn chàng vẫy tay.

Hồ Phỉ liền nhảy lên ngồi trên cành cây.

Lão già nói:

- Chúng ta ở trên này nói chuyện tĩnh mịch hơn.

Lão già mỉm cười nói tiếp:

- Tại hạ nghe Uông Thiết Ngạc huynh đệ nói các hạ họ Hồ tên Phỉ, không hiểu chữ Phỉ là văn chương đẹp đẽ hay Phỉ là phân biệt phải trái?

Hồ Phỉ nghe lão nói văn chương liền đáp:

- Phỉ là thảo tự chi Phi, nói thô lỗ không có văn vẻ. Nó là chữ Văn bên trên thêm vào chứ Phỉ.

Lão già cười ha hả nói:

- Tại hạ là Tần Nại Chi, suốt đời bôn tẩu giang hồ đã gặp không biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt bốn phương như chưa thấy ai nhỏ tuổi như các hạ mà võ công đến trình độ xuất thần nhập hóa.

Lão dừng lại một chút rồi tiếp:

Các hạ lòng dạ thiện lương, trung hậu kiến thức cũng không phải tầm thường thật là hiếm có. Lão phu khâm phục lắm.

Chương 53: Ngựa về chủ củ phụng tặng hiệp nữ

Hồ Phỉ nói:

- Tần gia! Vãn bối có điều muốn thỉnh giáo.

Tần Nại Chi đáp:

- Tiểu huynh đệ bất tất phải khiêm nhượng thái quá. Tần mỗ bất quá hơn mấy tuổi, tiểu huynh đệ kêu bằng Tần đại ca là được. Tiểu huynh đệ đã dung tình lại giữ toàn thể diện cho ta thì tiểu huynh đệ hỏi gì ta cũng nói.

Hồ Phỉ vội nói:

- Không dám! Không dám! Tiểu đệ thấy Tần đại ca ra chiêu ngửa mặt người về phía sau cố ý tỏ ra thượng bàn không ổn rồi tay trái đặt lên tay mặt tạo thành dương quyền, hai. bàn tay lại biến hóa thành âm quyền đánh ra.

Chiêu này biến hoá cực kỳ tinh diệu. Xuýt nữa tiểu đệ đỡ không nổi, thật lòng ngưỡng mộ.

Tần Nại Chi trong lòng rất hoan hỷ. Lão tưởng mình thua rồi. Hồ Phỉ chất vấn việc kia, ngờ đâu chàng còn thĩnh giáo môn võ công đắc ý của môn phái lão. Chỗ Hồ Phỉ hỏi chính là một đại tuyệt chiêu nổi danh trong Bắc Cực Quyền.

Lão liền rnỉm cười đáp:

- Đó là chiêu Song Đa Kỳ Môn rất đắc dụng của tệ phái.

Rồi lão giải thích những chỗ tinh diệu trong chiêu thức này.

Hồ Phỉ bản tính hiếu võ nghe lão giảng rất thú vị. Chàng còn hỏi lại những chỗ chưa hiểu rõ.

Bắc Cực Quyền có từ đời vua Càn Long đời nhà Thanh uy thế chẳng kém gì những môn Thái Cực Bát Quái.

Lúc Hồ Phỉ ra chiêu cùng Tần Nại Chi, chàng lưu tâm đến quyền chiêu chưởng pháp của lão. Bây giờ chàng hỏi toàn

những chỗ cao diệu về Bắc Cực Quyền.

Tần Nại Chi ban đầu còn e ngại việc tiết lộ chỗ bí diệu của bản môn nhưng Hồ Phỉ hỏi những câu như gãi vào chỗ ngứa khiến lão không nhịn được, có gì dốc diếm ra hết.

Hai người đàm luận võ công đến quá nửa giờ.

Quần đạo đứng xa trông thấy Tần Nại Chi hai tay chỉ trỏ sử dụng những quyền chiêu đắc ý.

Hồ Phỉ cũng ra tay biến chiêu.

Hiển nhiên hai người đang nghiên cứu quyền thuật ở trên ngọn cây.

Mọi người chờ nửa ngày chẳng nghe thấy hai người nói gì rồi cũng rút lui.

Tần Nại Chi nói:

- Hồ huynh đệ! Quyền chiêu về Bắc Cực Quyền có nhiều chỗ độc đáo, đáng tiếc là Tần mỗ không học được đến nơi nên bị thua về tay tiểu huynh đệ.

Hồ Phỉ đáp:

- Sao Tần đại ca lại nói vậy? Tiểu đệ rất khâm phục võ công của quý phái. Bữa nay tiểu đệ thỉnh giáo được thật nhiều, sau này có dịp đến Bắc Kinh chúng ta sẽ đàm đạo mấy ngày. Bây giờ hãy xin cáo biệt.

Dứt lời chàng chắp tay rồi toan nhảy xuống.

Tần Nại Chi sửng sốt nghĩ bụng:

- Ta đã có điều ước hẹn trước, vậy ta nên nói đầu đuôi về vụ đó nhưng y chỉ đàm luận võ công rồi cáo từ liền. Có lý nào thế được? Phải rồi! Chàng thiếu niên này để thể diện cho ta, chàng đã có mối giao tình thì không cật vấn ta cũng phải nói.

Lão liền gọi giựt lại:

- Hãy khoan! Hãy khoan! Anh em mình không đánh nhau thì không quen biết. Bây giờ Tần mỗ phải nói rõ đầu đuôi vụ đó cho xong đã.

Hồ Phỉ đáp:

- Đúng rồi! Tiểu đệ có quen biết Thương đại ca không ngờ Mã cô nương ra tay báo thù cho trượng phu.

Chàng liền đem những chuyện quen biết Thương Bảo Chấn và Mã Xuân Hoa thuật lại một lượt.

Tần Nại Chi bựng bảo dạ:

- Ta chưa kịp nói chàng đã thuật chuyện rồi. Chàng thiếu niên này hành động chỗ nào cũng khiến cho người ta phải khâm phục.

Lão liền nói:

Cổ nhân đã có câu " Bát cơm phiếu mẫu giả ơn ngàn vàng ".

Mã cô nương đã có ơn năn nỉ cho Hồ huynh đệ. Huynh đệ không quên ơn cũ chính là bản sắc của bậc đại trượng phu.

Huynh đệ không hiểu vì sao Mã cô nương đâm chết Thương Bảo Chấn mà chẳng lưu tình và tưởng lại hai đứa con nhỏ kia là con của Thương Bảo Chấn sinh ra phải không?

Hồ Phỉ gãi đầu đáp:

- Trước khi Từ Tranh lâm tử, tiểu đệ còn nghe y nói hai thằng nhỏ đó không phải con y.

Tần Nại Chi vỗ đùi nói:

- Té ra hắn không phải là thằng ngốc.

Hồ Phỉ dù thông minh cũng không sao hiểu được.

( thiếu 2 trang)

Mã Xuân Hoa lại nắm tay nhau ở dưới gốc cây liền cho là hai người có tình ý với nhau. Còn vụ Mã Xuân Hoa và vị công tử kia đã ôm mối chung tình gây nên một trường nghiệt duyên thì chàng không hay.

Nên biết hồi đó chàng còn nhỏ tuổi. Mã Xuân Hoa cùng quý công tử kia đã có mối thâm tình đưa mắt nhìn nhau chàng cũng ngó thấy nhưng chưa hiểu gì cả. Vì thế thuỷ chung chàng không nghĩ tới chuyện Mã Xuân Hoa dính líu đến quý công tử. Bây giờ nghe Tần Nại Chi nhắc nhở, chàng mới tỉnh ngộ nói:

- Vương thị huynh đệ Ở Bát Quái Môn...

Tần Nại Chi ngắt lời:

- Phải rồi! Khi đó Vương thị huynh đệ Ở Bát Quái Môn bồi tiếp Phúc công tử đến Thương Gia Bảo.

Bình ảnh Phúc công tử đã phai lạt trong đầu óc Hồ Phỉ nhưng Bát Quái Đao và Bát Quái Chưởng của Vương thị huynh đệ thì chàng còn nhớ rõ từng chiêu từng thức.

Chàng liên tưởng đến Phúc công tử liền nói:

- à phải rồi! Phúc công tử, vị Phúc công tử này tướng mạo thanh nhã hao hao giống hai thằng nhỏ.

Tần Nại Chi thở dài đáp:

- Phúc công tử vinh hoa phú quý đến cùng cực. Về quyền thế, sau Hoàng thượng là đến ỵ Về của cải, y muốn lấy cái gì Hoàng thượng cho cái đó.

Chỉ có một điều y dã đứng tuổi mà dưới gối không con là khiếm khuyết.

Hồ Phỉ nghe nói uy thế Phúc công tử như vậy không khỏi chấn động tâm thần. Chàng hỏi:

- Phúc công tử phải chăng là Phúc Khang An.

Tần Nại Chi đáp:

- Đúng rồi! Chính là Bình Kim Xuyên Đại Soái. Y đã làm chính Bạch Kỳ Mãn Châu Đô Thống, Thịnh Kinh tướng qụân, Vân Qúy Tổng Đốc, Tứ Xuyên Tổng Đốc, Bây giờ làm đến Thái Tử Thái Bảo, Binh Bộ Thượng Thư, Phúc công tử, Phúc đại soái cai quản hết các bậc Đại thần và Nội Vụ Phủ.

Hồ Phỉ hỏi:

Hai thằng nhỏ đó đã là cốt nhục của Phúc công tử nên y sai người đón về phải không?

Tần Nại Chi đáp:

Hiện giờ Phúc đại soái chưa biết có hai đứa con này. Vừa rồi bọn ta nghe Mã cô nương nói ra mới hiểu.

Hồ Phỉ gật đầu nghĩ bụng:

Té ra lúc Mã cô nương nói chuyện với Tần Nại Chi thường mặt đỏ lên là vì chuyện này. Sở dĩ nàng phải thổ lộ chân tình là để bọn họ không được làm tổn thương đến hai thằng nhỏ. Nàng thương tiếc con mình nên tuy vụ này chẳng đẹp đẽ gì cũng phải nói ra.

Tần Nại Chi lại nói:

- Phúc đại soái chỉ sai bọn Tần mỗ đi coi tình hình của Mã cô nương nhưng ta đoán rằng ý đại soái muốn đón tiếp cô về kinh. Ha hạ Bây giờ trượng phu của Mã cô nương đã qua đời, cô chẳng còn nơi nương tựa, sao không chịu đến Bắc Kinh cùng Phúc đại soái tự sự? Hai thằng nhỏ đó được dịp phụ tử trùng phùng, từ đây rộng mở đường mất, chẳng hơn là ở trong tiêu cục hỗn lộn kiả Hồ huynh đệ! Huynh đệ thử khuyên coi.

Hồ Phỉ trong lòng bối rối nghe lão bảo vậy cũng có lý nhưng bên trong cảm thấy có điều không ổn còn không ổn ở chỗ nào thì chàng không thể nói ra được.

Chàng trầm ngâm một lúc rồi nói:

- Còn Thương Bảo Chấn sao y cũng theo các vị đến đây?

Tần Nại Chi đáp:

- Thương Bảo Chấn được anh em họ Vương tiến cử cùng làm đương sai trong phủ Phúc đại soái. Vì gã biết Mã cô nương nên cũng đi xuống Nam.

Hồ Phỉ sa sầm nét mặt hỏi:

- Nếu vậy thì y đánh chết Từ Tranh đại ca là do Phúc công tử bảo hay sao?

Tần Nại Chi đáp:

- Không phải thế đâu. Phúc đại soái là người cao cả bận việc rất nhiều, làm gì biết được Mã cô nương thành hôn với gã họ Từ? Đại soái chỉ nhớ tới mối tình cũ kỹ mà phái mấy tên đương sai xuống Nam dò hỏi tin tức. Hiện đã cử hai vị huynh đệ phi mã về Kinh báo tin mừng. Phúc đại soái biết mình có hai vị công tử dĩ nhiên cao hứng vô cùng.

Thế là bao nhiêu mối nghi ngờ trong đầu óc Hồ Phỉ đều được giải thích.

Chàng nhận thấy vụ này không thể oán trách Mã Xuân Hoa mà cũng không thể oán trách Phúc Khang An. Còn Thương Bảo Chấn giết Từ Tranh cố nhiên đáng tội nhưng lúc này gã đã thường mạng thì chẳng còn điều gì đáng nói.

Chàng chỉ thương Từ Tranh là người trung hậu thật thà. Hắn biết rõ hai đứa con không phải cốt huyết của mình, thuỷ chung ẩn nhẫn không nói ra mà đi đến kết quả thảm khốc.

Chàng lại nói:

- Tần đại ca! Vụ này đã phân tích rõ ràng, tiểu đệ can thiệp vào là đa sự.

Rồi chàng nhẹ nhàng nhảy xuống.

Tần Nại Chi thấy Hồ Phỉ tung mình xuống đất mà không lay động cành cây chút nào thì biết là khinh công của chàng cao thâm khôn lường, dù lão có luyện mười năm nữa cũng không thể bì kịp. Lão không hiểu sao chàng còn nhỏ tuổi mà võ công đã trác tuyệt đến thế.

Tần Nại Chi vừa kinh dị, vừa buồn rầu chán nản. Lúc lão hạ mình xuống đất thì Hồ Phỉ đã vào thạch thất rồi.

Trình Linh Tố đứng trước cửa sổ chờ lâu không thấy Hồ Phỉ trở về, trong lòng nóng nảy vô cùng. Bây giờ cô ngó thấy mặt chàng buồn rười rượi dường như trong lòng có điều gì khó chịu, cô cũng không hỏi, chỉ hỏi thăm chuyện phiếm để giải mối u sầu cho chàng.

Sau một lúc, Uông Thiết Ngạc đem đến một nồi cơm lớn và một chảo thịt quay cùng ba bình rượu.Hồ Phỉ rót rượu ra bát uống.

Trình Linh Tố cầm cây ngâm châm toan thử rượu thịt xem có độc không thì chàng bảo:

- Đã có Mã cô nương ở đây, bọn chúng không dám hạ độc đâu.

Mã Xuân Hoa đỏ mặt lên, lại không ăn cơm.

Hồ Phỉ cũng không khuyên mời. Chàng rót hết ba bình rượu uống để giải muộn và ăn hết một đỉa thịt lớn. Chàng chưa kịp ăn cơm đã say túy lúy tựa vào bàn mà ngủ.

Sáng sớm hôm sau chàng tỉnh dậy thấy trên lưng mình khoác tấm trường bào, chàng biết là Trình Linh Tố đêm qua đã đắp lên cho mình.

Trình Linh Tố đứng bên cửa sổ, ngọn gió ban mai thổi làn tóc mây bay phất phơ.

Hồ Phỉ dòm bóng sau lưng mảnh dẻ của cô, trong lòng vừa rối loạn vừa cảm kích lại vừa thương mến. Chàng cất tiếng hỏi:

- Nhị muội!

Trình Linh Tố " ồ " một tiếng rồi quay lại.

Hồ Phỉ thấy cô có vẻ ngái ngủ và ra chiều nhọc mệt liền hỏi:

Đêm qua Nhị muội không ngủ được hay sao? ôi tiểu huynh quên không nói. cho Nhị muội hay là có Mã cô nương ở đây, bọn họ không dám làm gì chúng ta.

Trình Linh Tố đáp:

- Mã cô nương nửa đêm lén ra đi, đến giờ cũng chưa về. Cô rón rén cất bước chỉ sợ làm kinh động đại ca tỉnh giấc. Tiểu muội cũng giả vờ ngủ.

Hồ Phỉ kinh hãi quay đầy nhìn lại quả không thấy Mã Xuân Hoa đâu.

Hai người mở cửa đi ra. Trong rừng cây chẳng còn một ai. Cả mấy chục con ngựa cũng đi hết đêm qua rồi. Gốc cây chỉ còn buộc hai con dường như dành cho Hồ Phỉ và Trình Linh Tố để mua chuộc mối giao tình.

Hai người đi được mấy trượng thấy trong rừng có đắp hai cái mả mới, dù không có tiêu chí nhưng cũng biết là mả của Từ Tranh và Thương Bảo Chấn.

Hồ Phỉ nghĩ bụng:

- Tuy một người là trượng phu, một người là kẽ giết chồng nhưng e rằng Mã cô nương coi hai người này không khác nhau mấy vì cô không yêu cả hai. Họ chỉ là kẻ bất hạnh vì cô mà mất mạng.

Chàng nghĩ tới đây bất giác buông tiếng thở dài rồi đem câu chuyện nghe được ở Tần Nại Chi trên ngọn cây thuật lại cho Trình Linh Tố hay.

Trình Linh Tố nói:

- Té ra lão già gầy nhom đó là Tần Nại Chi, chưởng môn phái Bắc Cực Quyền. Lão mang ngoại hiệu là Bát Tý Na Trạ Tiên sư có biết lão. Lão làm chó săn dưới trướng kẻ quyền quý, phẩm cách đê hèn, từ nay chúng ta đừng

lý gì đến lão nữa.

Hồ Phỉ đáp:

- Phải rồi.

Trình Linh Tố nói:

Mã cô nương trong lòng chỉ ưa Phúc công tử. Từ Tranh còn sống càng tăng thêm phần đau khổ. Hắn là một tiêu sư tầm thường thì bì với Binh Bộ Thượng Thư, Thống Binh Đại Nguyên Soái thế nào được?

Hồ Phỉ đáp:

- Đúng thế. Y chết còn yên tĩnh hơn.

Hai người đến trước hai ngôi mộ lạy mấy lạy. Hồ Phỉ khấn:

- Từ đại ca! Thương công tử! Hồi sinh tiền bất luận hai vị có ơn oán gì với tiểu đệ thì sau khi chết rồi cũng là xóa hết. Mã cô nương từ đây tận hưởng phú qụý. Hai vị có biết gì cũng đừng nhớ đến cô nữa.

Hai người dắt ngựa đi bộ ra khỏi khu rừng.

Trình Linh Tố hỏi:

- Chúng ta đi đâu bây giờ?

Hồ Phỉ đáp:

- Trước hết hãy tìm vào khách điếm để nghỉ một giấc rồi sẽ tính.

Trình Linh Tố thấy chàng có vẻ thương xót mình trong lòng rất hoan hỷ, cô quay lại nhìn chàng mỉm cười.

Trình Linh Tố ngủ trong khách điếm đến quá trưa mới tỉnh giấc. Cô một mình ra khỏi điếm, nói là đi mua mấy vật cần dùng. Lúc trở về tay cầm hai tờ giấy lớn giơ ra cười hỏi:

- Đại ca! Đại ca thử đoán coi tiểu muội mua những gì?

Hồ Phỉ thấy trên giấy in nhãn hiệu " Lão cửu phúc y trang " liền hỏi lại:

- Chúng ra lại dán râu giả để hóa trang chăng?

Trình Linh Tố mở bao giấy trắng thấy trong mỗi bao đựng một bộ quần áo mới. Bộ màu xanh lợt là nam trang, bộ màu trắng vàng là nữ trang.

Ăn cơm tối xong, Trình Linh Tố bảo Hồ Phỉ mặc thử, thấy tuy áo dài hơn hai tấc, chỗ nách cũng rộng quá.

Cô liền lấy kéo xéo đi và khâu lại.

Hồ Phỉ nói:

- Nhị muội! Chúng ta đến Bắc Kinh chơi một chuyến.

Trình Linh Tố bĩu môi cười đáp:

- Tiểu muội biết đại ca muốn đi Bắc Kinh nên mua hai bộ quần áo mới, không thì cô gái quê tiến Kinh sẽ bị người ta cười cho.

Hồ Phỉ cười đáp:

- Nhị muội thật chu đáo. Chúng ta ở nhà quê muốn lên kinh thành coi những nhân vật dưới chân Thiên Tử, nhất là để coi các chưởng môn đến dự cuộc đại hội do Phúc công tử chủ trương thử xem có bao nhiêu anh hùng hảo hào kiệt?
Chàng nói hai câu hời hợt nhưng đầy vẻ hào khí.

Trình Linh Tố hỏi:

- Đại ca có biết Phúc công tử mở cuộc đại hội chương môn vì mục đích gì không?

Hồ Phỉ đáp:

- Hắn muốn thu quét nhân tài khiến bao nhiêu anh hùng thiên hạ đều chui vào trong lưới của hắn. Nhưng những đại anh hùng đại hào kiệt chân chính chưa chắc đã tới dự.

Trình Linh Tố mỉm cười nói:

- Thiếu niên anh hùng như đại ca chắc cũng không tham dự.

Hồ Phỉ đáp:

- Tiểu huynh chưa đáng là anh hùng, ta muốn nói những nhân vật thành danh như Miêu Nhân Phượng chẳng hạn.

Chàng thở dài nói tiếp:

- Giả tỷ gia phụ hãy còn thì chắc sẽ đến phá cuộc đại hội này bằng trời long đất lở mới khiến cho người ta khoan khoái.

Trình Linh Tố hỏi:

- Đại ca đi quấy phá Phúc công tử cũng được chứ sao? Tiểu muội chắc còn một người nữa cũng đi.

Hồ Phỉ hỏi:

- Người ấy là ai?

Trình Linh Tố đáp:

- Đại ca đã biết mà còn giả vờ hỏi. Mau mau nói ra đi!

Hồ Phỉ biết tâm ý cô, chàng nói:

Chưa chắc Viên cô nương đã đi.

Chàng dừng một chút rồi tiếp:

- Tiểu huynh cũng chưa rõ cô là bạn hay là thù.

Trình Linh Tố đáp:

- Nếu mỗi kẻ thù đề tặng tiểu muội một tấm Ngọc Phụng thì mong bao nhiêu trong thiên hạ đều là thù hết.

Giữa lúc ấy bỗng nghe ngoài cửa sổ có thanh âm một cô gái cất lên:

- Hay lắm! Ta cũng tặng cô một tấm.

Tiếng nói vừa dút đã nghe đánh vèo một cái. Một vật xuyên thủng giấy cửa sổ bay về phía Trình Linh Tố.

Hồ Phỉ cầm cáo thước gỗ trên bàn đập vào vật kia cho rớt xuống. Tiện tay chàng quạt một cái cho đèn lửa tắt đi.

Tiếp theo lại nghe tiếng người ngoài cửa sổ nói:

- Ban đêm không đèn đàm đạo mới là tuyệt diệu.

Hồ Phỉ nghe thanh âm phảng phất giống tiếng Viên Tử Ỵ Ngực chàng nóng lên buột miệng hỏi:

- Có phải Viên cô nương không?

Lại nghe tiếng bước chân lạo xạo mỗi lúc một xa.

Hồ Phỉ nói:

- Chúng ta ra xem ai.

Trình Linh Tố đáp:

- Đại ca đi thôi.

Hồ Phỉ " ồ " một tiếng nhưng không ra đi. Chàng cầm lấy vật rớt xuống vừa coi lại thì ra viên đá nhỏ.

Chàng nghĩ thầm:

- Người này hành động xuất quỷ nhập thần. Không hiểu y đến từ lúc nào mà mình chẳng biết tý gì.

Chàng hiểu rõ Trình Linh Tố trong lòng buồn bực nhưng chàng không chịu được đẩy cửa sổ ra ngoài coi thì bốn bề tịch mịch không một bóng người.

Hồ Phỉ trở về phòng ngập ngừng muốn nói bỗng nghe Trình Linh Tố lên tiếng:

- Đêm khuya rồi đại ca về phòng ngủ đi thôi.

Hồ Phỉ đáp:

- Tiểu huynh chưa mỏi mệt.

Trình Linh Tố nói:

- Nhưng tiểu muội mệt rồi cần ngủ để lấy sức để sáng mai lên đường.

Hồ Phỉ đáp:

Phải đó!

Rồi chàng về phòng. Đêm hôm ấy chàng trằn trọc không sao ngủ được. Lúc thì nghĩ tới Viên Tử Y, lúc thì nghĩ tới Trình Linh Tố. Có lúc nghĩ tới vợ chồng Từ Tranh và Mã Xuân Hoa, đến canh tư mới mơ màng ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau chàng chưa dậy. Trình Linh Tố đã gõ cửa tiến vào, tay cô cầm bộ áo mới, cười ha hả nói:

- Đại ca dậy lẹ đi. Bên ngoài có cái gì đang chờ đó.

Cô đặt tấm áo xuống bàn rồi trở gót ra ngay.

Hồ Phỉ trở mình ngồi dậy mặc áo vào để thử thấy rất vừa vặn thì nghĩ thầm:

Đêm qua lúc ta về phòng, y chưa khâu xong. Chắc y còn ngồi lại khâu lâu lắm mới xong.

Chàng mặc áo mới ra khỏi phòng nhìn Trình Linh Tố chắp tay nói:

- Đa tạ Nhị muội!

Trình Linh Tố hỏi:

- Đa tạ cái gì? Người ta còn đem tuấn mã đến tặng đại ca.

Hồ Phỉ kinh hãi hỏi lại:

Tuấn mã nào?

Chàng ra sân coi thấy con ngựa toàn thân trắng như tuyết buộc ở đó.

Chính là con ngựa Triệu Bán Sơn đã cưỡi đến Thương Gia Bảo ngày trước.

Sau Viên Tử Y lại cưỡi con ngựa bạch này.

Trình Linh Tố nói:

- Sáng sớm hôm nay tiểu muội vừa dậy, điếm tiểu nhị hô hoán om sòm, nói là có kẻ trộm mở cửa vào nhà, không hiểu lấy cắp vật gì của ai. Nhưng điều tra khắp ra thì chẳng ai mất mát chi hết. Trong sân lại thêm một con ngựa. Đây là đồ vật buộc ở trên yên.

Cô vừa nói vừa đưa cái bọc lụa nhỏ trên đề hàng chữ: " Hồ tướng công và Trình cô nương mở coi ".

Hồ Phỉ mở bọc lụa ra không khỏi giật mình. Trong bọc lại có con Ngọc Phụng, giống hệt con Ngọc Phụng của Viên Tử Y đã tặng chàng trước.

Chàng tự hỏi:

- Chẳng lẽ con Ngọc Phụng kia đã bị thất lạc và nàng đã lấy trộm rồi?

Chàng đưa tay sờ vào bọc thì con Ngọc Phụng hãy còn nằm yên trong đó.

Chàng lấy ra coi hai con giống hệt nhau. Chỉ khác một con đầu quay về mé tả, một con đầu quay về mé hữu.

Trong bọc còn mảnh giấy trắng nhỏ. Trên giấy viết: " Ngựa về nguyên chủ. Con Phụng tặng cho hiệp nữ ".

Hồ Phỉ ngẩn người ra tự hỏi:

Con ngựa này có phải là ta đâu, sao lại bảo là ngựa về nguyên chủ?

Chẳng lẽ nàng yêu cầu ta đưa về trả cho Triệu Tam Ca?

Chàng cầm tấm thiếp và con Ngọc Phụng đưa cho Trình Linh Tố nói:

- Viên cô nương cũng tặng cho Nhị muội một con Ngọc Phụng.

Trình Linh Tố coi hàng chữ trong thiếp rồi đáp:

- Tiểu muội có phải hiệp nữ gì đâu? Cái này y tặng cho người khác.

Chương 54: Vào tửu lâu lại gặp quần hùng

- Trên bọc đã viết rõ ràng " Gửi cho Trình cô nương ".

Tối hôm qua y cũng đã nói " Được rồi! Ta sẽ tặng cô một con ".

Trình Linh Tố thủng thẳng đáp:

- Đã vậy thì tiểu muội hãy thu cất. Viên cô nương có lòng hậu ái như vậy,tiểu muội lấy gì đến đáp.

Hai người lên đường tiếp tục tiến về phía Bắc.

Dọc đường không gặp việc gì khác lạ.

Viên Tử Y cũng không xuất hiện nhưng Hồ Phỉ và Trình Linh Tố lúc nào cũng nghĩ đến cô.

Hai người nói chuyện dưới cửa sổ cũng tưởng tượng Viên Tử Y đứng đâu đấy nghe lỏm.

Đường xá gập gềnh, hai người cưỡi ngựa cũng tưởng chừng có nàng ẩn nấp gần miền.

Hai người tuyệt không nhắc đến tên nàng nhưng miệng càng tránh né, bụng chàng nghĩ đến không lúc nào khuây được và chắc là đến Bắc kinh sẽ gặp nàng.

Từ đây đến Bắc Kinh còn dài. Hai người cứ thủng thẳng thượng lộ.

Cuộc bạt thiệp trường đồ khiến cho Trình Linh Tố giải gió dầm sương, dong nhan tiều tuỵ.

Nhưng rồi cũng đến Bắc Kinh, Hồ Phỉ và Trình Linh Tố cưỡi ngựa vào cửa thành.

Qua cửa thành rồi, Hồ Phỉ liếc mắt ngó Trình Linh Tố thấy cặp mắt cô dường như có ngấn lệ.

Nhưng cô quay đầu đi, chàng không nhìn rõ được.

Hồ Phỉ đột nhiên hối hận tự hỏi:

- Ta đến Bắc Kinh làm chi?

Hiện đang vào hồi trung điệp đời Càn Long, tám phương yên tĩnh bốn bề thanh bình, đất kinh đô trù phú. Bao nhiêu vinh hoa trong thiên hạ tựa hồ quy tụ cả ở Hoàng kinh.

Hổ Phỉ và Trình Linh Tố mướn hai phòng trong một khách sạn tại phía Nam kinh thành.

Hai người ăn cơm trưa xong dắt nhau đi du ngoạn các đường phố.

Cảnh phồn hoa chốn đế đã đẹp rực rỡ không bút nào tả xiết.

Hai người không thuộc đường cứ phóng tâm mà đi.

Lúc du ngoạn, Hồ Phỉ mua mấy xâu kẹo cầm tay để hai người vừa đi vừa ăn.

Bỗng nghe bên đường có tiếng thanh la " beng beng " nổi lên.

Một người lớn tiếng quát tháo. Đây là một bọn mãi võ.

Hồ Phỉ mừng thầm nói:

- Nhị muội! Chúng ta lại coi chơi.

Hai nưgưòi xem vào đám đông thấy một hán tử to lớn tay cầm đơn đao chắp tay nói:

- Tiểu đệ sử một đường Tứ Môn đao pháp xin các vị chỉ giáo.

Trong đao quyết có câu " Ngư vũ rồi phong quyết thắng cường, thiển khai thâm nhập địch nhân thương. Đởnl dục đại hề tâm dục tế, cần thu tề tỷ tư trường... ".

Hồ Phỉ nghe nói nghĩ bựng:

- Mấy câu quyết này quả là đúng lắm. Võ côn nglrời này tất vào hạng cao cường.

Hán tử kia đứng theo múa hô, vưng đơn đao lên múa những kiểu đâm chém đánh móc, từ chiêu Đại Bằng Tiểu Xí, Kim Kê Độc Lập đến những chiêu Hoài Trung Bảo Nguyệt, Sa Tăng Bái Phật. Chiêu thức nào cũng đúng chưởng pháp. Có điều chân bước hời hợt, thế đao lệch lạc.

Hồ Phỉ cười thầm nghĩ bụng: Ta thường nghe nói người đất Kinh Sư phần nhiều ăn nói khoa trương khoác lác. Hán tử này mồm mép thành thạo mà sử chiêu như vậy đó.

Chàng toan cùng Trình Linh Tố bỏ đi thì trong đám đông đột nhiên có người hô hố, lớn tiếng hỏi:

- Gã hán tử kia! Ngươi sử đao pháp con khỉ gì vậy?

Hán tử tức giận thu đao về nhìn người kia sẵng giọng đáp:

- Đường đao của ta là Tứ Môn Đao chánh tông, chẳng lẽ là không đúng ư?

Vậy ta muốn thỉnh giáo.

Một đại hán ở trong đám đông nhảy ra cười nói:

- Được lắm! Ta dạy cho ngươi.

Người này mặc sắc phục võ quan, thân thể cao lớn coi rất uy võ.

Y bước lại đón lấy thanh đơn đao trong tay hán tử mãi võ.

Đột nhiên hắn ngó thấy Hồ Phỉ, ngơ ngác một chút rồi lộ vẻ vui mừng hô:

- Hồ đại ca! Đại ca cũng đến Bắc Kỉnh ư? Ha hả! Đại ca là một tay hảo thủ về đao pháp hiện nay.

Xin đại ca trổ một vài đường để gã tiểu tử này mở rộng tầm mắt và cho gã biết đao pháp thế nào?

Lúc y ở trong đám đông nhảy ra, Hồ Phỉ và Trình Linh Tố đã ngó thấy.

Chính là Uông Thiết Ngạc ở úng Trảo Nhạn Hành Môn.

Ngày y vây hãm Mã Xuân Hoa gỉa làm cường đạo mà thực ra là một tên võ quan.

Hồ Phỉ biết y lòng dạ thẳng ngay, miệng môi nhanh nhảu. chẳng phải hạng giảo quyệt.

Chàng liền mỉm cười đáp:

- Tiểu đệ đã ăn thua gì?

Uông đại ca! Đại ca phô trương thân thủ hay hơn.

Uông Thiết Ngạc biết mình bản lãnh còn kém Hồ Phỉ xa.

Chàng đã ở đây thì khi nào y dám múa rìu qua mắt thợ?

Y liệng đơn đao xuống đất cười nói:

- Lại đây! Hồ đại ca! Còn vị cô nương này họ... họ Trình. Phải rồi!

Trình cô nương! Chúng ta đi uống mấy chung đã.

Hai vị đến kinh thành. Tại hạ phải làm chủ nhân một phen mới được.

Dứt lời y nắm tay Hồ Phỉ kéo ra khỏi đám đông.

Hán tử mãi võ không dám xung chàng với võ quan, lầm lũi lượm đao lên, tiếp tục hành nghề.

Uông Thiết Ngạc vừa đi vừa nói lớn:

- Hồ đại ca! Chúng ta không đánh nhau không thành bạn hữu.

Bản lãnh của đại ca, tại hạ khâm phục lắm.

Ngày mai tại hạ dẫn đại ca đến giới thiệu với Phúc đại soái.

Lão nhân gia mà ngó thấy đại ca nhân tài như vậy tất phải hoan hỷ và trọng dụng.

Khi đó tiểu đệ còn mong được đại ca chiếu cố.

Rồi y hạ thấp giọng xuống nói:

- Còn vị Mã cô nương đó, tiểu đệ đón mẹ con cô về kinh rồi.

Hiện giờ ở trong phủ Phúc đại soái, tha hồ mà hưởng vinh hoa phú quý.

Phúc đại soái cái gì cũng có hết, chỉ hiếm đường con cái.

Mã cô nương bổ túc điều khiếm khuyết đó, chỉ mai mốt là trở nên đại soái phu nhân.

Ha ha! Chúng ta mà biết nhau trước thì hôm ấy không xẩy cuộc đánh đấm.

Y càng nói càng hứng thú, tựa hồ trên đường phố không còn ai nổi lên tràng cười ha hả.

Hồ Phỉ nghe y nói, trong lòng nẩy ra những mùi vị khôn tả.

Chàng nhận thấy trước khi Mã Xuân Hoa thành hôn với Từ Tranh đã tư tình với Phúc công tử.

Hai thằng nhỏ đó là cốt huyết của Phúc công tử mà trượng phu của nàng đã chết rồi thì nàng ở với Phúc công tử chẳng có điều chi đáng nói nhưng nghĩ tới tình trạng Từ Tranh bị thảm tử trong rừng cây, chàng không khỏi buồn rầu.

Uông Thiết Ngạc dắt tay Hồ Phỉ vừa đi vừa nói chuyện, bất giác đã đến trước một tòa đại tửu lâu.

Trên cửa đề ba chữ vàng " Tụ Anh Lâu " rất lớn.

Tửut bảo ngó thấy Uông Thiết Ngạe. vội niềm nở chạy ra đón tiếp hô:

- Uông đại nhân! Bửa nay đại nhân đến sớm. Mời đại nhân hãy uống mấy chung.

Uông Thiết Ngạc đáp:

- Hay lắm! Bữa nay ta mời hai vị bằng hữu. Rượn nhắm phải làm cho đặc biệt nghe chưa.

Tửu bảo cười nói:

- Cái đó lão nhân gia còn phải dặn bảo.

Gã dẫn ba người vào chỗ ngồ nhã rồi bưng trà rượn mời mọc ân cần.

Hiển nhiên Uông Thiết Ngạc là khách thường nhậu ở tửu lâu này.

Hồ Phỉ thấy tân khác trong tửu lâu mười phần có đến sáu, bảy mặc sắc phục võ quan.

Ngoài những quan quân còn phần lớn cũng là nhân vật khí vũ hiên ngang.

Xem chừng tòa tửu lâu này do một võ nhân lập ra.

Những đầu bếp ở kinh sư quả nhiên hơn các nơi nhiều.

Hiện thời đang mùa viêm nhật, tửu bảo đưa lên những món ăn rất ngon nhưng không béo ngậy.

Hồ Phỉ khen không ngớt miệng.

Uông Thiết Ngạc muốn hãnh diện hô lắm, món ăn đầy bàn.

Hai người đối ẩm mười mấy chung bỗng nghe phòng bên có toán người kéo vào.

Lát sau tiếng người huyên náo. Họ mờ cuộc đánh bạc.

Một người lớn tiếng hô:

- Thiên Vương Cẩu! Ăn hết rồi!

Hồ Phỉ nghe khẩu âm rất quen, chàng không khỏi sửng sốt.Uông Thiết Ngạc cười nói:

- Cũng là hảo bằng hữu đây mà.

Rồi y lớn tiếng hỏi:

- Tần đại ca! Đại ca thử đoán coi có ai đến.

Hồ Phỉ lập tức nhận ra là Tần Nại Chi, chưởng môn Bắc Cực Quyền.

Lại nghe phòng bên kia lớn tiếng đáp:

- Ai mà biết được ngươi đem bạn hữu chỗ nào đến? Sang cả đây đánh mấy tay được không?

Uông Thiết Ngạc cười nói:

- Đại ca thóa mạ tiểu đệ thì không sao nhưng đắc tội với hảo bằng hữu thì không ngại đâu.

Y đứng dậy kéo tay Hồ Phỉ nói:

- Hồ đại ca! Chúng ta qua bên đó coi.

Hai người chạy sang, vừa né rèm lên để nghe đã nghe Tần Nại Chi hô:

- Tam điểm. Một cặp mai hoa, ăn cửa Thiên, giam cửa Thượng.

Lão ngửng đầu lên ngó Hồ Phỉ, ngẩn người một chút rồi reo lên:

- Ủa! Huynh đệ đấy ư? Thật là không ngờ! Thật là không ngờ!.

Lão đứng dậy, đập tay vào trán bốp bốp mấy cái cười nói:

- Đáng chết! Đáng chết! Ta nói nhăng rồi. Ai mà biết được Hồ huynh giá lâm.

Lại đây! Lại đây làm cái đi.

Hồ Phỉ đảo mắt nhìn quanh một lượt thấy mười mấy võ quan tụ tập trong phòng, vây quanh bàn bài cẩu. Tần Nại Chi làm cái.

Trong mười mấy người này thì quá nửa bữa trước giả làm đại đạo ngăn chặn Phi Mã tiêu cục và cùng

chàng giao thủ.

Gã họ Chữ sử Lôi Chấn Đáng, hán tử họ Thượng Quan sử dụng Thiểm Diện Trùy, hán tử họ Niếp sừ kiếm đều ở cả đây.

Mọi người thấy Hồ Phỉ đến một cách đột ngột, nhốn nháo cả lên rồi yên tĩnh tở lại

Hồ Phỉ chắp tay vái bốn mặt cười nói:

- Đa tạ các vị đã tặng cho ngựa cưỡi.

Hán tử họ Niếp hô:

- Hồ đại ca! Đại ca vào cái đi. Có đem theo tiền bạc không?

Bữa nay tiểu đệ vận hên lắm. Đại ca dùng trước đi.

Gã nói rồi đẩy ba gói bạc đến trước mặt Hồ Phỉ.

Hồ Phỉ bản tính thích kết bạn, tuy chàng không có hảo cảm với bọn quan tư nhưng những người này đều tôn trọng chàng mà chàng lại khoái dánh bạc, liền cười đáp:

- Xin Tần đại ca tiếp tục làm cái. Tiểu dệ còn thử vận khí xem sao đã.

Niếp đại ca! Đại ca hãy thu bạc về. Tiểu đệ thua sẽ hỏi tới đại ca.

Chàng quay lại hỏi Trình Linh Tố:

- Nhị muội! Nhị muội có đánh không?

Trình Linh Tố bĩu môi cười đáp:

- Tiểu đệ không đánh bạc mà chỉ biết đem bạc về nhà dùm đại ca.

Tần Nại Chi lại ngổi xuống chỗ nhà cái rửa bài và gieo xúc xắc.

Hồ Phỉ và Uông Thiết Ngạc đặt cửa.

Bọn võ quan mới gặp Hồ Phỉ lần đầu không khỏi bỡ ngỡ nhưng bài cẩu rửa rồi, thấy chàng vui tươi niềm nở, ai nấy lại chú ý đánh bạc không cần giữ ý tứ.

Hồ Phỉ bàn được bàn thua, chẳng có gì đáng kể.

Chàng nghĩ thầm trong bụng:

- Nay là mồng chín tháng tám rồi, cờn năm ngày nữa đến tiết Trung Thu.

Cuộc đại hội chưởng môn do Phúc công tử triệu nhất là vào ngày Trung Thu giai tiết.

Tên gian tặc Phụng Thiên Nam làm chưởng môn phái Ngũ Hồ dù không tới đây, ta cũng có thể dò hỏi được tin tức.

Bọn này đều là thủ hạ đắc lực dưới trướng Phúc công tử, ta cần kết giao với họ.

Ta chẳng làm chưởng môn gì ráo nhưng họ dẫn dắt mình vào hội bồi tiếp

( thiếu 2 trang)

Chu Thiết Tiêu nhìn Hồ Phỉ gật đầu mấy cái. Tăng Thiết âu cũng tươi cười ngỏ lời hâm mộ.

Hai nhân vật này bản lãnh cao thâm nổi danh ở đất kinh sư đã lâu nên chẳng coi chàng thiếu niên quê mùa này vào đâu.

Uông Thiết Ngạc nhìn Trình Linh Tố trong lòng lấy làm kỳ tự hỏi:

- Cô này sao quen biết Đại sư ca và Nhị sư ca của ta mà sao chẳng chào hỏi gì nhau?

Trình Linh Tố đã đoán được ý nghĩ của hắn, tủm tỉm cười gật đầu mấy cái Uông Thiết Ngạc cho là trong vụ này tất có nguyên nhân nên hắn không dám hỏi nhiều.

Tần Nại Chi làm cái ba bàn nữa rồi nhường cho Chu Thiết Tiêu.

Lúc này bọn Tăng Thiết âu, ân Trọng Tường càng đặt cửa lớn hơn.

Hồ Phỉ rất hên ăn luôn mấy bàn.

Mới không đầy nửa giờ chàng đã được hơn ngàn lạng bạc.

Chu Thiết Tiêu làm cái xấu quá, tiền bạc đem đi mười phần thua hết bảy, tám.

Hắn đánh một bàn nữa phải giam cả làng liền đẩy bài ra nói:
- Ta làm cái không được. Nhị đệ thay ta đi.

Tăng Thiết âu làm cái bàn thua bàn được.

Hồ Phỉ vẫn vận đỏ được thêm tám, chín trăm lạng nữa.

Trước mặt chàng để đống bạc sù sù.

Tăng Thiết âu cười nói:

- Này lão đệ! Thần tài đón gió cho lão đệ rồi. Lão đệ làm cái đi?

Hồ Phỉ đáp:

- Dạ.

Chàng rửa bài, gieo xúc xắc rồi lật bài lên so sánh.

Người đầu được tám điểm, người thứ hai được đôi Ban đắng.

Chàng ăn được hai nhà.

Chu Thiết Tiêu thua bạc mà vẫn thản nhiên. Tăng Thiết âu càng ung dung hơn thình thoảng lại pha trò mấy câu. Nhưng ân Trọng Tường không ngớt lảm nhảm chửi bới.

Sau hắn thua hết chỉ còn hai trăm lạng đặt một bàn nữa. Hắn lại thua.

ân Trọng Tường vẻ mặt xám xanh đập bàn đánh binh một tiếng, bao nhiêu con bài tiền bạc cùng xúc xắc nảy tung lên.

Hắn lớn tiếng thóa mạ:

- Trong quân xúc xắc của tên tiểu tử thôn quê này có ma.

Khi nào lại kỳ thế được? Ba điểm ăn ba điểm. Chín điểm ăn chín điểm.

Dù thời vận đến đâu cũng chẳng có lý nào thế được.

Tần Nại Chi can gián:

- ân đại ca! Đại ca không nên nói âu. Hồ đại ca đây là một hảo bằng hữu.

Mọi người hết ngó ân Trọng Tường lại nhìn Hồ Phỉ.

Chúng đã được biết thân thủ của Hồ Phỉ không khỏi nghĩ thầm:

- ân Trọng Tường bảo chàng đánh bạc gian trá, quyết chàng chẳng chịu bỏ qua.

Xẩy cuộc đánh lộn thì An Trọng Tường thật là xíu quẩy.

Không ngờ Hồ Phỉ tươi cười đáp:

- Thắng bại là lẽ thường của nhà binh. Thua tiền hà tất phải nóng nẩy.

ân Trọng Tường đứng phắt dậy cởi bội kiếm ở trên lưng xuống.

Mọi người thấy hắn sắp động thủ nhưng cũng không khuyên can.

Nên biết võ quan đánh bạc rồi đánh lộn là chuyện thông thường.

Không ngờ hắn đặt bội kiếm xuống bàn nói:

- Thanh kiếm này của ta ít nhất cũng đánh năm trăm lạng bạc.

Vậy ta đặt nó cũng như đặt năm trăm bạc để đánh với ngươi.

Thanh kiếm này vỏ giát vàng khảm ngọc cực kỳ hoa lệ.

Nguyên một cái

vỏ cũng đáng tiền.

Hồ Phỉ cười đáp:

- Được lắm!

ân Trọng Tường cầm bộ xúc xắc lên nói:

- Ta đánh tay đôi với gã tiểu tử quê mùa, ta không chịu người ngoài đặt cửa.

Tiếng bạc này nhất định ăn thua.

Hồ Phỉ đếm năm trăm lạng bạc đẩy ra nói ;

Các hạ gieo đi!

ân Trong Tường cầm hai con xúc xắc trong tay lắc mấy cái, hà hơi thổi phù rồi gieo xuống.

Một con nắm điểm, một con bốn điểm, cộng là chín điểm.

Hắn lại bắt lấy bốn con bài coi rồi lộ vẻ vui mừng nói:

- Tiểu tử quê mùa! Lần này người không dở trò quỷ được nữa.

Hắn lật bài lên có một cặp Thiên bài.

Hồ Phỉ không lật bài, dùng ngón tay sờ phía dưới rồi để trên bàn.

ân Trọng Tường hô:

- Hương hạ tiểu tử! Lật bài lên!

Hắn chắc mẩm ăn bàn này, vươn tay ra kéo năm trăm lạng bạc đến trước mặt.

Uông Thiết Ngạc la lên:

- Đừng nóng nảy! Coi xong vài rồi sẽ tính.

Hồ Phỉ đưa ba ngón tay khẽ đập lên hai con bài, đoạn lại đập lên hai con nữa rồi chàng xóa bài cho rối loạn cười đáp:

- Các hạ được rồi.

ân Trọng Tứởng rất đắc ý, toan nói huyênh hoang thì đột nhiên bật tiếng la hoảng:

- Ô hay!

Hắn nhìn xuống bàn thộn mặt ra.

Mọi người nhìn theo mục quang của ân Trọng Tường thì rõ ràng trên mặt bàn sơn son in rõ rệt bốn con bài. Hai con bài trước là đôi Thiên Trường Tam.

Còn hai con sau một con ba điểm, một con sáu điểm, hợp lại thành Chí Tôn Bảo.

Nét chữ bốn con bài in rõ xuống bàn mà hiển nhiên Hồ Phỉ chỉ đập ba ngón tay xuống thì nội lực chàng thật kinh thế hãi tục.

Mọi người đồng thanh hoan hô.

ân Trọng Tường mặt đỏ bừng lên.

Cả bạc lẫn kiếm đẩy tới trước mặt Hồ Phỉ. Hắn đứng dậy trở gót đi liền.

Hồ Phỉ cầm vội kiếm giơ lên nói:

- ân đại ca! Tiểu đệ không biết sử kiếm thì lấy kiếm của đại ca làm chi?

Chàng cầm kiếm hai tay đưa lên trả.

ân Trọng Tường không đón lấy hỏi lại:

- Qúy tính đại danh tên gọi là gì?

Hồ Phỉ chưa kịp đáp, Uông Thiết Ngạc đã cướp lời:

Vị bằng hữu này họ Hồ tên Phỉ.

ân Trọng Tường lẩm nhẩm nhắc lại:

- Hồ Phỉ! Hồ Phỉ!

Đột nhiên hắn giựt mình hỏi:

- Ủa! ở Thương Gia Bảo tại Sơn Đông...

Hồ Phỉ ngắt lời:

- Đúng rồi! Tại hạ đã có cơ duyên hội diện cùng ân gia một lần mà ân gia không nhớ.

ân Trọng Tường mặt xám như tro tàn, cầm bội kiếm liệng xuống bàn nói:

- Thảo nào! Thảo nào!

Rồi vén rèm lên rảo bước chạy đi.

Mọi người trong phòng tấm tắc khen ngợi nội lực của Hồ Phỉ.

Chúng lại chê ân Trọng Tường thua bạc mà khí độ hẹp hòi.

Chu Thiết Tiêu từ từ đứng dậy trỏ đống bạc trước mặt Hồ Phỉ nói:

Hồ huynh đệ! Chỗ này có bao nhiêu bạc?

Hồ Phỉ đáp:

- Đại khái bốn, năm ngàn lạng.

Chu Thiết Tiêu xoa bài trên mặt bàn, từ từ xếp lại thành bốn đống rồi móc trong bọc ra cái túi lớn để xuống trước mặt nói:

- Nào! Ta đánh với huynh đệ một bận. Nếu ta thắng thì lấy bốn, năm ngàn bạc này và thanh bội kiếm. Nếu huynh đệ thắng thì lấy cái túi này.

Mọi người nhìn cái túi không thấy đề chữ chẳng hiểu trong đựng cái gì thì nghĩ thầm:

- Y đánh được bấy nhiên há phải chuyện dễ mà chịu đánh một tiếng để thua hết sạch, lại chẳng biết túi đựng gì, hay chỉ có mảnh giấy trắng thì thật là oan uổng.

Chương 55: Giữa tiệc vui thiên nam xuất hiện

Ngờ đâu Hồ Phỉ chẳng nghĩ ngợi gì đẩy cái đống tiền trước mặt ra.

Chàng cũng chẳng hỏi trong mỗi túi bạc có bao nhiêu, nói ngay:

- Đặt được rồi!

Chú Thiết Tiêu và Tăng Thiết âu đưa mắt nhìn nhau đều lộ vẻ khen thầm:

- Chàng thiếu niên này phong lưu hào sảng, khí độ không phải tầm thường.

Chu Thiết Tiêu cầm bộ xúc xắc lên gieo xuống được bẩy điểm, nhường cho Hồ Phỉ rút bài trước mặt, còn lão rút thứ ba.

Lão lật những quân bài bâng xương lên lách tách mấy tiếng.

Mọi người thộn mặt.

Bốn quân bài thành hai hàng ngập sâu xuống bàn.

Mặt bài và mặt bàn bằng nhau. Dù thợ khảm khoét lỗ đặt quân bài vào cũng không được phẳng lỳ như vậy. nước bài của lão rút bình thường Tiền ngũ hậu lục.

Hồ Phỉ đứng lên cười nói:

- Chu đại gia! Xin lỗi nhé! Tại hạ thắng rồi.

Chàng vung tay mặt lên bài rớt đánh " chát " một tiếng.

Bốn con bài từ trên không gieo xuống cũng chia thành hai hàng tiền hậu ngập sâu vào mặt bàn rất bằng phẳng.

Chu Thiểt Tiêu dùng thủ kình đập thẳng xuống.

Lão đã thi triển tuyệt kỹ Ưng Trảo Lực của bản môn.

Đó là môn ngoại công từng luyện mấy chục năm tưởng là tuyệt thế võ công không ngờ Hồ Phỉ tung bài lên không gieo xuống cũng khảm vào mặt bàn được thì công phu này còn minh hơn lão nhiều.

Huống chi Chu Thiết Tiêu phải đập hai cái còn Hồ Phỉ chỉ tung lên một lần.

Mọi người kinh hãi đến thộn mặt ra quên cả hoan hô.

Chu Thiết Tiêu vẻ mặt tự nhiên đẩy những túi bạc đến trước mặt Hồ Phỉ nói:

- Bữa nay Hồ huynh đệ đỏ quá.

Mọi người bây giờ mới trông rố nước bài Hồ Phỉ là Bát Tiên.

Tiền đạo tám điểm, hậu đạo cũng tám điểm.

Hồ Phỉ cười nói:

- Đùa giỡn chơi một chút há phải chuyện thật?

Rồi chàng đẩy những gói bạc của mình về.

Chu Thiết Tiêu chau mày nói:

- Hồ huynh đệ! Huynh đệ mà không lấy tiền giam ra thì Chu mỗ đánh bạc không sòng phẳng.

Tiếng bạc này nếu Chu Mỗ thắng khi nào còn khách khí?

Đây là giấy tờ Chu mỗ mua tòa nhà rộng chừng bốn mẫu ở cửa Tuyên Võ.

Lão vừa nói vừa lấy trong túi ra mảnh giấy vàng khè. Đó là tờ khế ước mua nhà.

Mọi người bàng quang đều giật mình hãi nghĩ bụng:

- Cuộc đánh bạc này thật ghê quá.

Một ngôi nhà lớn trong cửa Tuyên Võ ít ra đáng giá một vạn lạng.

Chu Thiết Tiêu đẩy văn khế mua nàh đến trước mặt Hồ Phỉ nói:

- Bữa nay thần tài đã đến với Hồ huynh đệ.

Thế là xong việc không còn nói gì nữa.

Huynh đệ mà không lấy tòa nhà tức là coi thường Chu mỗ.

Hồ Phỉ cười đáp:

- Tiểu đệ còn từ chối là bất cung.

Khi nào thu xếp mọi việc ổn thỏa rồi tiểu đệ sẽ mời các vị đại ca đến đánh một canh bạc lớn.

Quần hùng vui vẻ hoan hô rồi giải tán.

Chu Thiết Tiêu chắp tay từ biệt đoạn cùng Tăng Thiết âu ra về.

Uông Thiết Ngạc thấy trong khoảng khắc đại sư ca đã thua mất cả tòa nhà lớn nét mặt hắn vẫn không thay đổi nhưng trái tim đập thình thịnh.

Hổ Phỉ lại từ biệt bọn Tần Nại Chi, Uông Thiết Ngạc cùng Trình Linh Tố trở về khánh sạn.

Trình Linh Tố cười nói:

- Trong số mạng đã chưa rõ đại ca trở nên đại tài chủ, muốn đẩy ra cũng không xong.

Đại ca đã đỏ ở Nghĩa Đường Trấn bao nhiêu ruộng tốt, vừa tới Bắc Kinh lại được một tòa nhà lớn.

Hồ Phỉ đáp:

- Họ Chu quả là tay khoái đạt. Coi lão hình thù bé nhỏ mà ưng Trảo Lực không phải tầm thường.

Ai ngờ trong đám quan trường cũng có những nhân vật như vậy

Trình Linh Tố nói:

- Đại ca dùng tòa nhà đó để làm gì? Tự mình ở hay là lại bán đi?

Hồ Phỉ đáp:

- Không chừng canh bạc ngày mai lại thua nhẵn. Chẳng lẽ thần tài cứ đi kè kè với mình?

Sáng sớm hôm sau hai người dậy dùng điểm tâm xong, điếm chủ đưa một hán tử trung niên vào nói:

- Hồ đại ca! Vị đại gia này có việc kiếm đại ca đó.

Hồ Phỉ thấy người đó đeo kính đen, mặc áo trường bào, y phục rất hoa lệ móng tay để dài.

Nhưng hắn là người lạ chàng chưa từng gặp bao giờ.

Người kia nhìn Hồ Phỉ thỉnh an nói:

- Hồ đại gia! Chu đại nhân sai tại hạ đến hỏi lúc nào Hồ đại gia được rảnh xin tới cửa Tuyên Võ để coi nhà. Nếu có chỗ nào không hợp ý sẽ kêu thợ đến sửa lại.

Tiểu nhân họ Vương làm quản gia tòa nhà đó.

Hồ Phỉ động tính hiếu kỳ, nhìn Trình Linh Tố nói:

- Nhị muội. Chúng ta thử đi coi!

Quản gia họ Vương kính cẩn hướng dẫn hai người đến cửa Tuyên Võ.

Hồ Phỉ cùng Trình Linh Tố vừa nhìn thấy ngôi nhà đã ngẩn người ra. Thật là một cơ nghiệp đồ sộ, cánh cổng sơn đỏ, bốn mặt tường vây, thềm lát đá xanh.

Hiển nhiên là một tòa lâu đài của quan lớn hay là phủ đệ nhà đại phú quý.

Vào cổng từ tiền sảnh, hậu sảnh cho chí thiền viện vườn hoa nhất thiết đều sang trọng.

Quản gia họ Vương nói:

- Nếu Hồ đại gia hợp ý thì xin dọn đến ở Tăng đại nhân đã đặt tiệc đêm nay để mừng Hồ đại gia thiền cư. Chu đại nhân, Uông đại nhân cũng đến uống rượn.

Hồ Phỉ cười ha hả đáp:- Các vị chu đáo quá! Tại hạ xin mời hết.

Vương quản gia nói:

- Tiểu nhân xin vâng lệnh.

Hắn khom lưng lui ra.

Trình Linh Tố chờ Vương quản gia đi xa rồi nói:

- Đại ca! Tòa nhà này e rằng hai vạn lạng cũng chưa mua được. Vụ này không phải tầm thường đâu.

Hồ Phỉ gật đầu đáp:

- Phải đấy! Nhị muội đã nhìn thấy hết chỗ ngoắt ngoéo bên trong chưa?

Trình Linh Tố mỉnl cười nói:

- Tiểu muội nghĩ rằng tất cả có một nhân vật ngấm ngầm yêu mến đại ca nên cố ý liên tiếp đưa đến những phần đại lễ.

Hồ Phỉ biết cô cố ý nói là Viên Tử Ỵ Mặt chàng hơi đỏ lên và khẽ lắc đầu.

Trình Linh Tố nói theo:

- Tiểu muội muốn đùa đại ca thôi. Đại ca là người khẳng khái hào hiệp,chẳng thèm để ý đến ruộng nương nhà cửa.

Nhân vật lễ ta quyết chẳng phải là tri kỷ của đại ca.

Nếu phải là tri kỷ thì tặng một con Ngọc Phụng còn hay hơn.

Nhân vật đưa lễ không chừng 'có ý muốn lung lạc đại ca.

Chà! Ai mà tặng nhiều thế này?

Hồ Phỉ run lên hỏi:

- Hay là Phúc đại soái?

Trình Linh Tố đáp:

- Tiểu muội coi chừng có lẽ đúng.

Thủ hạ của y rất nhiều nhưng chẳng có một nhân vật nào bì kịp đại ca.

Hơn nữa Mã cô nương được đại soái sủng ái chắc cũng đưa phần hậu lễ.

Họ đã biết tính đại ca thẳng thắn, không chịu thu nhận tài vật một cách khinh xuất nên phái người lập ra cuộc đánh bạc để tặng đạí ca.

Hồ Phỉ gật đầu nói:

- Nhị muội phỏng đoán rất hợp lý. Đêm qua tiểu huynh cùng Chu Thiết Tiêu đánh bạc.

Nếu lão cố ý để cho mình thắng thì dù có thua cùng lại đánh nữa kỳ cho đến lúc đẩy được tòa nhà cho tiểu huynh mới thôi.

Trình Linh Tố hỏi:

- Vậy đại ca định xử trí bằng cách nào?

Hồ Phỉ đáp:

- Đêm nay ta lại mở cuộc đánh bạc tìm cách làm cho thua mất tòa nhà này để họ biết thủ đoạn Hồ Phỉ.

Trình Linh Tố cười nói:

- Hai nhà đánh bạc cùng cố ý thua thùi cuộc giao thủ còn hơn cả đánh nhau bằng đao thương.

Vào khoảng giờ Thân, Tăng Thiết âu sai người đến bày tiệc cực kỳ lịch sự.

Quản gia họ Vương chỉ huy gia nhân bố trí đèn lửa rất huy hoàng như khi tràn trề mọi chỗ.

Uông Thiết Ngạc đến trước tiên. Hắn đi khắp mọi chỗ trong nhà, miệng không ngớt ca ngợi cách kiến trúc, dường hoàng hoa lệ, lại trầm treo tán tụng Hồ Phỉ thời vận hành thông.

Hồ Phỉ bụng bảo dạ:

- Uông Thiết Ngạc tính tình thẳng thắn không hiểu những chỗ ngoắt nghéo bên trong.

Để lát nữa ta lại thua tòa nhà này đi coi hai vị sư huynh của y xử trí cách nào.

Thật là một màn kịch tuyệt hay.

Chẳng mấy chốc bọn Chu Thiết Tiêu, Tăng Thiết âu và họ chử, họ Thượng Quan, họ Niếp đến, kế đó Tần Nại Chi cũng tới.Lão cười ha hả nói:

- Hồ huynh đệ! Tại hạ đưa hai vị lão hữu của huynh đệ đến.

Huynh đệ thử đoán xem ai?

Phía sau lão ba người đi vào. Người sau cùng là ân Trọng Tường. Sau việc bất nhã xẩy ra bữa trước mà nay hắn lại tìm đến khiến Hồ Phỉ rất đỗi ngạc nhiên.

Ngoài ra hai người nữa tướng mạo tương tự như nhau và đều là những lão già tinh thần quắc thước, bộ mặt coi rất qụen thuộc.

Chàng còn đang ngơ ngác bỗng nghe cước bộ hai người đúng là công phu thâm hậu của Bát Quái Môn. Chàng tỉnh ngộ vội tiến lại thi lễ nói:

- Hai vị tiền bối giá lâm, thật là chuyện không ngờ.

Sau khi chia tay ở Thương Gia Bảo, nay coi hai vị lại càng tráng kiện hơn xưa.

Nguyên hai lão này chính là Vương Kiếm Anh và Vương Kiếm Kiệt ở Bát Quái Môn.

Mười hai người ăn uống rất vui vẻ. Trên tiệc toàn là những anh hùng hào kiệt trong võ lâm.

ân Trọng Tường nhắc lại chuyện bị giam trong thiết sảnh ở Thương Gia Bảo và Hồ Phỉ trí dũng song toàn giải vây cho mọi người.

Bọn Tần Nại Chi, Chu Thiết Tiêu nức nở khen không ngớt.

Trình Linh Tố cặp mắt trong như hồ nước liếc nhìn Hồ Phỉ nghĩ bụng:

- Những sự tích anh hùng hào kiệt này sao y chưa kể cho mình nghe?

Sau khi tan tiệc, vừng trăng to mọc lên.

Hôm ấy là đêm mồng mười tháng tám, tuy đã sang thu mà khí trời vẫn còn nóng nhiệt.

Vương quản gia bày trà nước, bánh trái trong quán lương đinh giữa vườn hoa mời quần hùng ra uống nước.

Hồ Phỉ nói:

- Mời các vị uống ly thanh trà rồi chúng ta lại mở cuộc đánh bạc.

Mọi người đổng thành hoan hồ ra ngồi trong lương đình.

Bỗng nghe trên hành lang có tiếng người huyên náo.

Vương quản gia đang cãi nhau với ai.

Hắn la lên một tiếng " úi chao " vì bị đối phương đá ngã lăn long lóc.

Bỗng một đại hán cao lớn tiến vào đình vỗ bàn đánh " choang " một tiếng, ấm chén rớt cả xuống đất.

Đại hán trỏ vào mặt Chu Thiết Tiêu lớn tiếng qụát:

- Chu đại ca! Tòa nhà này tiểu đệ bán cho đại ca với giá hai vạn lạng là vừa bán vừa tặng không ngờ trong nháy mắt đại ca lại chuyển tặng cho người khác.

Các vị thử nghĩ coi có oan uổng cho Đức mỗ không?

Chu Thiết Tiêu lạnh lùng đáp:

- Ngươi không có tiền xài cứ nói tử tế là được. Ở trong nhà của một vị hảo bằng hữu sao ngươi lại làm nhộn thế?

Đại hán mặt đen ửng đỏ lại đập tay xuống bàn.

Chu Thiết Tiêu vội chụp lấy hai cổ tay hắn.

Không ngờ Chu Thiết Tiêu con người bé nhỏ đứng chưa tới vai đại hán mà chụp được hai vai đối phương

như đóng đai sắt khiến hắn không cựa nổi.

Chu Thiết Tiêu kéo đại hán ra ngoài lương đình khẽ nói mấy câu.

Đại hán không chịu nghe theo, lải nhải nói mãi.

Chu Thiết Tiêu nổi nóng đẩy mạnh đại hán một cái.

Đại hán đứng không vững bị hất lùi mấy bước đựng vào gốc mai.

Rắc một tiếng vanh lên, hai cành mai bị gãy.

Chu Thiết Tiêu quát:

- Tên mãng phu họ Đức kia! Biết điều thì ra ngoài ngaỵ Còn lắm miệng là chết đó.

Đại hán bị đau không chịu được cúi đầu lủi thủi đi ra.

Tăng Thiết âu cười khanh khách nói:

- Tên mãng phu này quen thói làm cho người ta mất hứng.

Đại sư ca cho hắn một trận là phải.

Chu Thiết Tiêu mỉm cười đáp:

- Tiểu huynh thấy hắn lòng dạ cũng tử tế nên không muốn chấp trách.

Hồ đại ca! Vụ này chắc làm cho đại ca phải tức cười.

Hồ Phỉ đáp:

- Không dám! không dám! Toà nhà này y đã bán rẻ thì để tiểu đệ trả thêm tiền cho y là xong.

Chu Thiết Tiêu bội nói:

- Hồ đại ca nói thế không được. Vụ này để mặc tiểu đệ thu xếp, đại ca bất tất phải quan tâm.

Thằng cha lỗ mãng đó vô ý đắc tội với đại ca là hắn chưa biết Hồ đại ca là bậc anh hùng hào kiệt.

Tiểu đệ bắt hắn phải đến kính thưa đại ca để bồi tội.

Mong đại ca nể mặt các vị đây không chấp với hắn được chăng?

Hồ Phỉ cười đáp:

- Tiểu đệ không dám. Y đã là bạn với Chu đại ca thì xin cho vào đây cùng uống một chung.

Chu Thiết Tiêu khom lưng nói:

- Tiểu đệ xin có lời cảm ơn đại ca trước.

Tăng Thiết âu và Tần Nại Chi cũng đứng dậy nói:

- Bọn tại hạ đa tạ Hồ đại ca.

Hồ Phỉ vội đứng lên đáp lễ.

Chu Thiết Tiêu nói:

- Tiêu đệ đi kêu tên mãng phu thu vào bộc tộc đại ca.

Hắn nói rồi trở gót ra ngoài.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau